PFA Helbredssikring

PFA Helbredssikring

PFA Helbredssikring, hvis du er syg eller kommet til skade

PFA Helbredssikring giver dig mulighed for hurtig behandling på privathospitaler, -klinikker og hos speciallæger, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Normalt er undersøgelse og behandling i gang inden for 5 - 10 hverdage.

 

Har du en helbredssikring via din pensionsordning?

Søfartens Ledere har sørget for, at alle medlemmer med en pensionsordning i PFA har en helbredssikring eller har mulighed for at købe forsikringen. Privatansatte medlemmer under rederiforeningerne har en helbredssikring som en del af deres pensionsordning. Er du offentlig ansat eller privatansat uden en pensionsordning i PFA, har du mulighed for at købe forsikringen via dit medlemskab hos Søfartens Ledere. Download tilmeldingsblanket og tilmeld dig her (PDF).

Pris pr. år kr. 1.362,48

 

Sådan gør du, hvis du får brug for PFA Helbredssikring


1.   Kontakt din læge

Begynd med at kontakte din egen læge, som kan vurdere dit behandlingsbehov og evt. udarbejde en henvisning. Det er dog ikke nødvendigt, hvis du har brug for en kiropraktor.

 

2.   Kontakt PFA Sundhedscenter på 70 24 50 01

Undersøgelse og behandling skal godkendes af PFA inden opstart. Normalt får du svar med det samme.

 

3.   I gang med undersøgelse og behandling

PFA anviser normalt til et behandlingssted inden for PFA's kvalitetssikrede netværk. Hvis du er blevet henvist til en fysioterapeut eller kiropraktor, har du mulighed for selv at vælge behandler.

 

4. Afregning

PFA afregner normalt direkte med behandlingsstedet, så du slipper for selv at skulle lægge penge ud.

 

Få PFA Helbredssikring til din partner

Din ægtefælle eller samlever kan også købe PFA Helbredssikring til en meget fordelagtig pris, kr. 1.241,61 pr. år.

 

Download tilmeldingsblanket og tilmeld din ægtefælle eller samlever her (PDF).

 

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om PFA Helbredssikring på soeordningen.mitpfa.dk. Hvis du har spørgsmål til din helbredssikring, er du velkommen til at ringe til PFA Sundhedscenter på 70 24 50 01.