Pension

Pension

Søfartens Ledere og PFA Pension samarbejder om at levere de bedst mulige pensionsordninger.

Idag er PFA pensionsleverandør for en stor del af medlemmerne hos Søfartens Ledere. Pensionsordningen vil variere afhængig af den enkeltes ansættelsesvilkår.

 

Der vil typisk være flere forskellige muligheder for sammensætning af forsikrings-dækning og opsparing.

 

I hovedtræk er pensionsordningerne opdelt i tre grupper:

Privatansatte
Søfartens Ledere og Rederiforeningerne har lavet en aftale, som bl.a. indebærer,
at du som sejlende omfattes af en pensionsordning i PFA Pension.

Offenligt ansatte
Pensionsordningen indenfor det offentlige område aftales mellem
Søfartens Ledere og PFA.

Frivillig ordning
I samarbejde med Søfartens Ledere har PFA udarbejdet en frivillig rammeaftale,
som er et tilbud til medlemmer uden pensionsordning.


Dette tilbud vil være interessant for dig, der f.eks. sejler under fremmed flag, og
ikke automatisk er omfattet af en pensionsordning, eller som ønsker at lave
en supplerende pensionsopsparing.

Hvis du har en pensionsordning i PFA, kan du se dine egne tal på Min Pension.