Orientering vedr. forældelsesafbrydende sager og gruppesøgsmål mod Staten
 

Orientering vedr. forældelsesafbrydende sager og gruppesøgsmål mod Staten

30-03-2017 09:30

I forbindelse med DIS-retssagen blev der anlagt en række sager med det formål at afbryde forældelsen af de mulige krav, som retten skulle tage stilling til, som følge af manglende skattemæssige regulering af DIS-nettolønningerne. I forlængelse af Højesterets afgørelse i DIS-sagen er disse forældelsesafbrydende sager hævet.

 

På baggrund af Højesterets afgørelse af de såkaldte DIS-retssager har Søfartens Ledere som nødvendig konsekvens heraf ophævet og dermed afsluttet de anlagte forældelsesafbrydende sager.

 

Dette gælder både de individuelle sager, anlagt på vegne af enkelte medlemmer imod rederier, og det samlede gruppesøgsmål, som blev anlagt imod Staten og Skatteministeriet.

 

Sagerne blev anlagt med det formål at afbryde forældelsen af de mulige krav på løn, som retten skulle tage stilling til i DIS-sagen, som følge af manglende skattemæssige regulering af DIS-nettolønningerne.

 

Prøvesagerne (DIS-sagerne mod DFDS og Royal Arctic Line) blev som bekendt afgjort med afvisning af, at et sådant lønkrav bestod for sagsøgerne.

 

Sagerne til afbrydelse af forældelsens er derfor hævet ved domstolene og de økonomiske og personlige oplysninger medlemmerne har indsendt til brug for sagernes anlæg er destrueret.

 

Yderligere information

Har du behov for yderligere information i relation til de forældelsesafbrydende sager, er du velkommen til at kontakte advokat Pernille Sædam Marstal på psm@soefartens.org