Frist for genoptagelse af skatteansættelse nært forestående
 

Frist for genoptagelse af skatteansættelse nært forestående

31-03-2017 13:01

Har du sejlet på et skib i international trafik i årene 2013 - 2016, bør du måske bede SKAT om genoptagelse af skatteansættelsen. Fristen er udgangen af april 2017.

 

Af skatterådgiver Jytte Hjorth | Søfartens Ledere | jh@soefartens.org

 

Østre Landsret fastslog i en dom af 13. december 2016, at sejladsen falder ind under begrebet "international trafik", når der udføres transport i en del af sejltiden.

 

Dommen har betydning, hvis man arbejder for rederier, der har hjemsted i et land, der ikke har en subsidiær beskatningsret ifølge den dobbeltbeskatningsoverenskomst landet har indgået med Danmark.

 

Der vil typisk være tale om Cypern, Polen og Brasilien. Disse lande kræver generelt ikke skat, med mindre man opholder sig der i mindst 183 dage i løbet af et kalenderår.

 

Dommen åbner mulighed for, at man hverken betaler skat i Danmark eller i de pågældende lande.

 

Genoptagelse haster

Da det ikke er muligt at bede om genoptagelse for 2013 efter 1. maj 2017, haster det med at indsende anmodningen, hvis der er relevant.

 

Dommen er indbragt for Højesteret, som kan komme til en anden vurdering af begrebet "international trafik". Som bekendt kan der imidlertid gå flere år før Højesteret afgør spørgsmålet, og i det mindste indtil en ændret afgørelse, er Landsrettens dom udtryk for gældende ret.

 

Såfremt Højesteret måtte komme frem til en anden konklusion, kan både 2013 og 2014 være forældede, således at SKAT ikke kan ændre disse år.

 

Der er således meget at vinde ved en genoptagelse nu.

 

Få skatterådgivning

Kontakt Søfartens Lederes skatterådgiver, Jytte Hjorth, hvis du har brug for assistance i forbindelse med genoptagelse af din skatteansættelse.

 

Jytte træffes på jh@soefartens.org eller 20292558.