Bjarne Cæsar Jensen er ny formand for Søfartens Ledere
 

Bjarne Cæsar Jensen er ny formand for Søfartens Ledere

27-03-2017 14:46

Søfartens Ledere fik ny formand, da bestyrelsen konstituerede sig fredag den 24. marts. Bjarne Cæsar Jensen overtog posten fra Henrik Hjerl Carstensen, mens Max Christian Skou fortsætter som næstformand.

 

Af Jakob Wandel | Søfartens Ledere | 29 89 00 98 | jw@soefartens.org

 

Bjarne Cæsar Jensen, der er lods i DanPilot, overtager formandsposten i Søfartens Ledere efter Henrik Hjerl Carstensen, der trak sig efter tre år som formand. Bestyrelsens næstformand, Max Christian Skou, fortsætter på posten.

 

Formandsskiftet fandt sted på et bestyrelsesseminar fredag den 24. marts, hvor bestyrelsen konstituerede sig efter valget tidligere på måneden.

 

Foreningens nye formand

Bjarne Cæsar Jensen har været ansat i DanPilot siden april 1999, hvor han startede med oplæring på Limfjorden. Siden har han haft en afstikker på knap fire år, hvor han var lods i det private lodseri Danish Pilot Service. Pt. lodser han i Kalundborg, Stigsnæs, Korsør og i gennemsejlingen.

 

Foreningens nye formand har stor erfaring fra organisationsverden. Senest har han bestridt posten som formand for Danske Lodser de seneste godt tre år. På det seneste årsmøde i Danske Lodser, som blev afholdt i Vejle den 16. marts, trak han sig imidlertid fra posten.

 

Bjarne Cæsar Jensen har været medlem af Søfartens Ledere siden efteråret 1982, hvor han blev indmeldt som juniormedlem i Dansk Styrmandsforening.

 

Han begyndte karrieren som aspirant i Det Østasisatiske Kompagni, efterfulgt af fem år i Søværnet og syv år Lauritzen Kosan Tankers, inden han i 1999 blev ansat som lods i DanPilot.

 

Fokus i den første tid

I begyndelsen af sit formandskab i Søfartens Ledere vil Bjarne Cæsar Jensen fokusere på at bringe foreningen videre efter afslutningen af DIS-sagerne. Han vil bruge højesteretsafgørelserne positivt i det fremadrettede arbejde for at forbedre skatteforholdene for foreningens medlemmer på langfart.

 

Derudover ønsker den nye formand at fastholde Søfartens Ledere vigtige internationale samarbejde, ligesom den kommende ændring af lodsloven har hans naturlige interesse.