Uddannelsesloft gælder de seks første år
 

Uddannelsesloft gælder de seks første år

14-02-2017 14:06

Først var der uddannelsesloft. Så var der protester. Til sidst blev uddannelsesloftet lempet - så man får mulighed for at tage en ny uddannelse, også selvom den er på samme eller lavere niveau, efter man har prøvet sin nuværende uddannelse af i seks år.

 

Af Lise Mortensen | Foto: SIMAC

 

Den 31. januar blev der indgået en ny politisk aftale, der justerer den meget omdiskuterede aftale om uddannelsesloftet.

 

Den nye aftale er indgået mellem V, K, LA, DF og S og ændrer på den tidligere aftale om dobbeltuddannelse, sådan, at der fortsat er begrænsninger på dobbeltuddannelse, men kun de første seks år efter afslutningen af den første videregående uddannelse.

 

"Udgangspunktet for aftalen om dobbeltuddannelse har altid været todelt. Dels at skaffe finansiering til dagpengesystemet og dels at få unge til at tænke sig grundigere om, når de vælger uddannelse," lyder det fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 

Uddannelsesloftet

Fra og med optagelsen til de videregående uddannelser sommeren 2017 begrænses uddannelsesmulighederne med et såkaldt uddannelsesloft.

 

Loven betyder, at man de første seks år mister retten til at tage en ny uddannelse på samme eller lavere niveau, hvis man allerede har afsluttet en uddannelse.

 

For det første vil det for de unge og andre uddannelsessøgende blive endnu vigtigere at vælge den rigtige uddannelse, idet det er blevet vanskeligere at skifte spor senere i livet, hvis man skulle ønske det.

 

Det er der jo faktisk rigtig mange danskere, der gør, både i løbet af deres uddannelse eller senere i deres karriere.

 

Enten fordi jobbet ikke rigtig harmonerede med forventningerne, som man havde, imens man læste, eller senere i livet, fordi man kunne tænke sig at skifte retning og dermed får brug for en ny uddannelse.

 

Læse 'opad'

Hvis man f.eks. har taget en bachelor, kan man de første seks år efter dimissionen kun læse "opad", altså til kandidat, og vel at mærke kun i samme uddannelsesretning.

 

Man kan altså ikke skifte til en helt anden uddannelse, idet man så skal starte på et lavere eller samme niveau.

 

På en ny, lang videregående uddannelse skal man jo i givet fald starte på en ny bachelor, og i det nye system skal man altså vente i seks år, hvis man allerede har gennemført én bacheloruddannelse.

 

De maritime uddannelser

Man kan læse til skibsfører tre steder i Danmark, på SIMAC, Marstal Navigationsskole eller Skagen Skipperskole.

 

Princippet er det samme for alle videregående uddannelser: Du kan altid læse videre på et højere niveau. Det betyder, at en skibsfører fra Skagen eller Marstal (der er på erhvervsakademiniveau) godt kan læse videre på en professionsbacheloruddannelse.

 

Professionsbachelorer fra SIMAC kan ikke tage en anden professionsbacheloruddannelse, men kan vælge en kandidatuddannelse, som de opfylder adgangskravene til.

 

Kyst- og sætteskipperne rammes ikke. De kan tage en skibsføreruddannelse, og de kan også vælge en erhvervsakademiuddannelse (eller en anden højere uddannelse), hvis de i øvrigt opfylder adgangskravene til uddannelsen.

 

Reglerne får virkning fra og med sommeroptagelsen 2017.