Personprofilanalyse - hvad er det, og hvad kan jeg bruge det til?
 

Personprofilanalyse - hvad er det, og hvad kan jeg bruge det til?

14-02-2017 15:03

Mange kalder det en test. Det er det ikke; det er, som navnet antyder: en analyse. Ordet "test" antyder en mulighed for at bestå eller dumpe. Men man kan jo ikke ret godt dumpe i sin egen personlighed.

 

Af job- & karrierekonsulent Peter Friis Jespersen | Foto: Oliver Mirkovic

 

En personprofilanalyse drejer sig om at få et bud på personlige egenskaber, eller kvalifikationer, sat skematisk op og fortolket i en rapport.

 

Der findes mange systemer, som kan dette, og så findes der endnu flere på markedet, som er noget juks.

 

Det, vi ser blive brugt, er for over 90 % vedkommende helt i orden, så efter min opfattelse er der som hovedregel ingen grund til nervøsitet, hvis du bliver bedt om at tage sådan en analyse. Resultatet er genkendeligt og i det store og hele korrekt, og der kommer ikke egenskaber frem, som overrasker eller er direkte forkerte.

 

Hvem og hvornår?

Rigtig mange virksomheder, både offentlige og private, anvender personprofilanalyser i forbindelse med rekruttering. Det giver mening på flere niveauer.

 

De kandidater, man vælger ud til en snak, har ofte alle sammen de samme faglige kompetencer, hvilket betyder, at valget meget tit baserer sig på de personlige kompetencer. Disse kan være vidt forskellige fra stilling til stilling.

 

Tænk blot på egenskaberne hos en bogholder contra egenskaberne hos en sælger. Disse to job kræver helt forskellige personligheder for at få succes i jobbet.

 

Objektivitet

Dertil kommer, at et interview ikke er objektivt. Alle har deres sympatier og antipatier, deres fordomme og forventninger. Dertil kommer udefra kommende påvirkninger: en dårlig dag, tømmermænd, uoplagthed, skænderier med kolleger eller ægtefælle og dagligdags trakasserier, som gør interviewet alt andet end objektivt.

 

De "farligste" er de personer, som selv tror, de er objektive; de har end ikke mulighed for at tage højde for det.

 

Men en analyse er objektiv, alle kandidater har samme vilkår. Hvis analysen bekræfter det indtryk, som intervieweren har, er det langt mere sandsynligt, at det er rigtigt. Dertil kommer, hvis referencepersonerne peger i samme retning, så begynder det at ligne noget.

 

Kvalificeret afslag

De fleste kandidater, som når frem til et besøg i virksomheden, skal have et afslag. Hvis man baserer dette på analysen og tydeliggør, hvorfor man ikke tror på, at kandidaten bliver glad for jobbet, er afslaget langt mere kvalificeret og til at leve med.

 

Ingen har glæde af at få et job, man ikke passer særligt godt til - man bliver ikke god til noget, man dybest set ikke er glad for.

 

Fremtidsmuligheder

Analysen kan også anvendes i udviklingssammenhæng og pege på oplagt efteruddannelsespotentiale og fremtidsmuligheder. Men vi er jo ikke sat alene i verden, og derfor bliver analysen ofte brugt i team-sammenhæng.

 

Når alle er klar over teamets enkeltmedlemmers personlige og faglige kompetencer, er det langt nemmere at respektere hinanden, selv om man er forskellige.

 

Og respekten er en forudsætning for tillid og samarbejde. Har man dette, er der mulighed for synergi, hvor alle kompetencer kommer i spil. Sættes et team rigtigt sammen, sammensættes det ud fra en forskelligheds-betragtning.

 

Der, hvor den ene har en styrke, har den anden en svaghed, og omvendt. Tilsammen kan teamet så dække langt de fleste områder, hvor den enkelte kun nogle få.

 

Noget for dig?

Søfartens Ledere tilbyder sine medlemmer en personprofilanalyse helt gratis.

 

Det gør vi af flere grunde. Dels er det rart at prøve af på "neutral grund", inden du går i gang med at søge et eller andet nyt job.

 

Dels giver det et godt overblik, så du ikke skal til at tænke over egne styrker og svagheder, når du sidder i den varme stol i et interview. Da er det jo faktisk lidt for sent; det vil virke tøvende og uafklaret og ikke efterlade et overbevisende indtryk.

 

Endelig er der helt sikkert udtryk og vendinger omkring egne styrker, som med fordel kan indarbejdes i CV`et.

 

De fleste danskere bryder sig ikke om at prale. Hvis man skal skrive noget positivt om sig selv, kan det virke grænseoverskridende. Men det er nødvendigt, når du skal skrive CV. Bruger du analysen som argument, virker det mindre pralende, det er ikke noget "jeg selv" siger, det er analysen.

 

Dertil kommer, at så et det ikke bare er noget, du påstår, det kan nærmest dokumenteres med rapporten.