Lovændring truer 700 norske stillinger til søs – danske jobs kan komme i fare
 

Lovændring truer 700 norske stillinger til søs – danske jobs kan komme i fare

23-02-2017 12:00

Et forslag fra det norske erhvervsministerium, der vil gøre det muligt at indregistrere Kiel-færgerne i Norsk Internationalt Skibsregister (NIS) truer i første omgang 700 norske arbejdspladser til søs. Lovændringen kan senere koste flere stillinger - også i danske færger.

 

Af Jakob Wandel | Søfartens Ledere | jw@soefartens.org | 29 89 00 98

 

Det norske færgerederi Color Line truede i 2014 det norske såkaldte Fartsområdeudvalg med at flage ind i DIS, hvis ikke rammebetingelserne under norsk flag blev styrket.

 

Siden er tilskudsordningen for søfolk ændret og Color Line modtager nu, iflg. Norsk Sjøoffisersforbund, ca. 300 millioner norske kroner i årlig refusion fra staten.

 

- Vi har gjort det klart for ministeren at forudsætningerne er ændret siden 2014, og at der ikke længere er grundlag for at give Color Line adgang til NIS. Regeringen ønsker desuden at gå længere end fortsområdeudvalgets indstilling i 2014, ved at åbne op for NIS til skandinaviske havne fra Stavanger og Oslo til Hirtshals. Desværre lytter ministeren konsekvent ikke til søfolkene, men er optaget af at levere skræddersyede løsninger til færgerederierne, siger den administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande.

 

Minister afviser at undersøge lønforhold

Lovforslaget, der nu er i høring, udspringer af Fartsområdeudvalget fra 2014, hvor et snævert flertal gik ind for at udenrigsfærger udenfor Norden kunne indregistreres i NIS, frem for at sejle under dansk eller tysk flag.

 

Udvalgets samlede anbefaling indeholdt imidlertid en væsentlig forudsætning, som der var flertal for, nemlig at muligheden for at kræve norske løn- og arbejdsvilkår, for at modvirke social dumping i norske farvande, skulle undersøges.

 

- Erhvervsminister Monica Mælund (Høyre) har nu fulgt op på absolut alle udvalgets anbefalinger som giver rederierne bedre betingelser, men har afvist at undersøge de norske løn- og arbejdsvilkår i norske farvande. Resultatet er, at norske søfolk ofres for at give rederierne mulighed for at benytte billig udenlandske arbejdskraft, siger Hege-Merethe Bengtson, der er administrerende direktør i Det Norske Maskinistforbund.

 

Forslag åbner for social dumping

Den norske regering åbner op for, at Color Line skal kunne reducere sine omkostninger ved at erstatte norske søfolk med billig udenlandsk arbejdskraft til lønninger, som iflg. Norsk Sjøoffisersforbund gør det umuligt at bo og leve i Norge.

 

De norske sømandsorganisationer stiller sig derfor uforstående over for lovforslaget.

 

- Der er næppe nogle norske arbejdspladser, der har så gode rammebetingelser fra Staten som Color Line og selskabet har en solid økonomi. Det er derfor ubegribeligt, at regeringen på toppen af det hele vil gøre det muligt for Color Line at bedrive social dumping på færger i fast rute på norske havne, siger Johnny Hansen, leder af Norsk Sjømannsforbund.

 

Jobtab kan sprede sig til danske færger

Selvom den foreslåede ændring af NIS i første omgang vil betyde tab af norske arbejdspladser, kan konsekvenserne sprede sig til Danmark.

 

Rederier som DFDS og Fjordline vil således kunne vælge at stryge Dannebrog og flage ind i NIS, for derved at få samme adgang til billig udenlandsk arbejdskraft som Color Line.

 

Ruterne fra København til Oslo og fra Bergen/Stavanger til Hirtshals falder indenfor de nye norske NIS-regler om, at distancen fra sidste havn inden Norge blot skal være mere end 175 sømil.

 

En sådan beslutning vil i givet fald true de mange danske arbejdspladser i færgerne mellem Danmark og Norge.

 

- Som vi forstår det vil det primært kunne ramme de arbejdspladser, der ligger uden for drifts- og sikkerhedsbesætningen i passagerskibene, så vores primære medlemsgrupper synes ikke umiddelbart at være i farezonen, siger Fritz Ganzhorn, direktør i Søfartens Ledere.

 

- Vi håber dog, at politikerne i Norge lytter til de norske organisationer, for et sådan konkurrenceræs mellem de nordiske lande om, hvem der kan give rederierne flest millioner i statsstøtte giver jo absolut ingen mening. Og da slet ikke, hvis statsstøtten ikke betinges af, at de norske og danske arbejdspladser i skibene bevares.

 

Danske søfarende i norske rederier vil blive omfattet af støtteordningen på samme måde som deres norske kolleger og vil derfor lovgivningsmæssigt kunne fortsætte med at sejle på skibe i NIS.

 

Fakta

De gældende sprogkrav kan begrænse mulighederne for at udskifte danske søfolk i færger, der sejler til danske havne.

 

Ifølge den såkaldte Tekniske forskrift for besætningens sprogfærdigheder i passagerskibe stiller bl.a. krav om, at der i skibe mellem danske havne fra broen skal kunne gives sikkerhedsinformation over højttaleranlægget på dansk og engelsk, og at besætningsmedlemmer, der i mønstringsrullerne har til opgave at vejlede og assistere passagererne, skal kunne kommunikere med passagererne på dansk.

 

På passagerskibe mellem danske og nordiske havne, kan kommunikationen med passagererne i stedet for dansk foregå på svensk eller norsk.

 

Læs hele forskriften her (eksternt link til Retsinformation)