Invitation til Generalforsamling 2017
 

Invitation til Generalforsamling 2017

23-01-2017 13:46

Torsdag den 9. marts 2017, kl. 14.00-18.00

Nyborg Strand Hotel
og Konferencecenter

Østerøvej 2, 5800 Nyborg

 

Indskrivning fra kl. 13:00

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens årsberetning 


3. Foreningens regnskaber 


4. Budgetorientering og kontingentfastsættelse 


5. Bestyrelses- og revisorvalg 


6. Valg af æresmedlemmer 


7. Forslag til ændring af vedtægter 


8. Indkomne forslag 


9. Eventuelt 


 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jf. vedtægterne være foreningen i hænde 6 uger før generalforsamlingen - senest torsdag den 26. januar 2017. 


 

Beretning kommer i Søfartens Ledere nr. 1, 2017.

 

Program

14.00 - ca. 17.00: Generalforsamling

Ca.17.00 - 18.00: Politikerdebat:

Det Konservative Folkepartis erhvervs- og skatteordfører, Anders Johansson, stiller op til debat om dansk søfart og fremtiden for det Blå Danmark. Det bliver spændende at høre om de konservatives ambitioner for dansk skibsfart og partiets ønsker til fremtidige ændringer på skatteområdet.

 

Herefter er foreningen vært ved en middag.

 

Foreningen betaler transporten for aktive og studerende medlemmer og dækker, hvad der svarer til det billigste, offentlige transportmiddel.

 

Hvis man fx vælger at køre i bil, refunderer foreningen beløbet svarende til det billigste, offentlige transportmiddel.

 

Tilmelding

Skriv til mail@soefartens.org eller ring til os på 33 45 55 65.

Husk at skrive, om du deltager i middagen.

 

Hvis din mailadresse fremgår af dine oplysninger i foreningens medlemssystem, modtager du en invitation direkte i din indbakke, hvor du let kan tilmelde dig både generalforsamlingen og den efterfølgende middag.