Øhop Sydfyn får 604.000 kroner fra Landdistriktspuljen
 

Øhop Sydfyn får 604.000 kroner fra Landdistriktspuljen

08-12-2016 14:00

Øhop Sydfyn kan nu udvikles yderligere med tonnage og ø-portal.

Færgesekretariatet bakker op om projektet.

 

Af Lise Mortensen Høy | Søfartens Ledere | Foto: Svendborg Havn

 

"Med 604.000 støttekroner fra Landdistriktspuljen bliver det nu muligt at videreudvikle ø-hopkonceptet. Vi går nu i gang med videreudviklingen af et økonomisk bæredygtigt øhop-koncept, der på tværs af kommunegrænser skal binde øerne i det Sydfynske Øhav sammen til en samlet turistdestination. Vi har et momentum lige nu - i forlængelse af den store succes med øhop i sommer. Det vil vi gerne holde fast i med flere prøvehandlinger, og det har vi søgt midler til," fortæller en glad Hans Søby, havnemester på Svendborg Havn.

 

Han understreger, at der er søgt midler flere steder - og at projektet afventer tilsagn fra de andre fonde.

 

"Det bliver spændende at følge udviklingen af Øhop Sydfyn, og jeg er overbevist om, at erfaringerne også kan bruges andre steder i det danske ørige," siger Jan Fritz Hansen, leder af Færgesekretariatet. Han tilføjer, at Færgesekretariatet bakker op om projektet både som sponsor og med assistance til videreudvikling og formidling.

 

Udvider tonnagen

Midlerne er søgt til leje og drift af to mindre person- og cykelfærger - og til udvikling af bookingsystem og en øhop portal.

 

"Vi vil gerne videre med afprøvning og udvikling af et decideret øhop-koncept, hvor der er flere daglige anløb på hver ø/havn, og hvor man kan komme videre i begge retninger. Derfor ønsker vi at udvide tonnagen og leje to mindre skibe i månederne juli og august i 2017 og 2018-sæsonen," forklarer Hans Søby.

 

Øhop portal

Desuden skal midlerne gå til at udvikle bookingsystemet - og til en øhop portal.

 

Havnemesteren forklarer, at planen er, at det skal være muligt for gæsterne at planlægge og booke alle dele af færgerejserne til deres øhavsferie i én arbejdsgang, inklusive tilslutning til Svendborgs og Faaborgs eksisterende færgeinfrastruktur, som naturligvis også indgår i "Øhop Sydfyn".

 

"Idéen er, at gæsten bliver præsenteret for et interaktiv og grafisk øhavskort, der hele vejen igennem planlægningen præsenterer mulighederne på den næste destination, - og uden at kommunegrænserne er en barriere."

 

Nye muligheder

Det langsigtede mål med øhop-konceptet i det Sydfynske Øhav er at binde øerne sammen til en samlet turistdestination og dermed forbedre forretningsgrundlaget for øernes eksisterende turismeerhverv og skabe muligheder for nye turisme- og servicevirksomheder.

 

"På den måde bliver ø-hoppet også et element i forhold til øboernes eksistensgrundlag," understreger Hans Søby, der tilføjer, at det naturligvis også kræver noget ude på øerne:

 

"Det er lidt som hønen og ægget. Vi forsøger at få en ny type gæster ud på øerne - men det kræver, at der er gode udflugtsmål, service og tilbud ude på øerne."

 

Ny færgestruktur

"Færgesekretariatet er en vigtig samarbejdspartner i udviklingen af øhop," understreger Hans Søby:

 

"Både helt konkret i udviklingsfasen. Men også med mere langsigtede ideer for øje - om at tænke færgedriften sammen på en ny måde, hvor hver kom­mune driver deres egen færge, men hvor færgerne samtidig samles i en fælles pulje, så de også kan benyttes til andre formål, og hvor vi tænker i øhop, pendlerfærger, afløserfærger, konventionelle færger og fleksible fartøjer i et område i stedet for, at hver færge er bundet til at betjene en enkelt ø."

 

Søger flere penge

"Med de 604.000 kroner er vi kommet over første vigtige hurdle," lyder det fra Hans Søby. Han tilføjer, at udgiftsbudgettet lyder på ca. 3.2 mio. kroner over to år, for at få Øhop Sydfyn på skinner, og der er desuden ansøgt om midler fra LAG SØM, samt Småøernes Aktionsgruppe - på indtægtssiden er også salg af billetter.

 

  

  • Øhop Sydfyn er et samarbejde mellem Faaborg Havn, Naturturisme, Svendborg Event, Visit Faaborg og Svendborg Havn og projektet er desuden i dialog med rederiet, der driver "Birkholmsposten".

 

  • De store udgiftsposter er leje af skibe og udvikling af bookingsystem og øhop-portal.

 

  • Ø-hopprojektet tager afsæt i et pilotprojekt fra 2016, hvor færgen Hjortøboen, foruden den faste ruteplan mellem Hjortø-Svendborg, sejlede til øerne Skarø, Avernakø og Drejø.

 

  • Forsøget med ø-hop på tværs af øerne blev en succes med alle afgange udsolgt samt udfyldt kapacitet på Skarø-Drejø færgen.

 

  • Det er Landdistriktspuljens "Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne, anden runde 2016 Projekter på de små øer", der har bevilget de 604.000 kroner.