Mød bestyrelseskandidat Vagn Erik Jensen
 

Mød bestyrelseskandidat Vagn Erik Jensen

22-12-2016 13:08

Der er valg til Søfartens Lederes bestyrelse. Seks kandidater kæmper om fem bestyrelsesposter - mød Vagn Erik Jensen, skibsfører i Vattenfall.

 

Kandidatens egen præsentation:

 

Vagn Erik Jensen

Sejler som skibsfører i Vattenfall

Uddannet skibsfører

50 år

 

Jeg er bosat i Svendborg og uddannet skibsfører fra Svendborg Navigationsskole i 1990.

 

Jeg har været i DSB, Terkol, Tschudi&Eitzen, ELSAM m.fl. og har et ret allround kendskab til vores branche. Jeg havde et par år som selvstændig konsulent, ligesom jeg har arbejdet som inspektør. Jeg sejler for Vattenfall (Erria A/S) som skibsfører, hvor jeg som fører af VT Electron skubber rundt med 15.500 tdw pramme i europæisk fart. Jeg holder utrolig meget af mit arbejde og vil ønske, at den kommende generation får de samme muligheder for at prøve erhvervet af, som jeg har haft.

 

Når jeg stiller op, så skyldes det et ønske om at bidrage til foreningens arbejde. Jeg har i mange år nydt godt af, at nogle har gået en ekstra mil for os andre. Nu mener jeg, at det er min tur, hvis I som medlemmer ønsker det. Som jeres bestyrelsesmedlem, så håber jeg på sigt at kunne medvirke til, at vi får ændret DIS-aftalen til en mere sømandsvenlig aftale.

 

Desuden så jeg gerne, at vi fik uddannet flere danske officerer. Den nuværende rekruttering rækker ikke længere til at erstatte de sejlende. Det betyder på sigt tab af dansk knowhow. Der ligger potentielt mange arbejdspladser i det maritime, men kun hvis vi har øget fokus på rekruttering, uddannelse og fastholdelse i erhvervet, kan vi fremover håbe på positiv personaletilvækst.

 

Det vil være godt, hvis danske søfarende fik mere favorable vilkår for at sejle under fremmed flag. Det har vist sig som en effektiv metode til at skabe innovation og fremgang i dansk søfart, når der kom nye indtryk udefra. Når folk kommer med nye input, så sparker det gang i forandringer i etablerede arbejdsgange. Det gælder ikke kun på rederikontorer, men i høj grad også til søs. 

 

 

Sådan foregår afstemningen

  • Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer blandt de seks opstillede kandidater.
  • De fire som får flest stemmer indgår i Valggruppe I for 4 år (2017-2021).
    Valggruppe I er på ordinært valg.
  • Den kandidat, som får femteflest stemmer indgår i Valggruppe II for 1 år (2017-2018).
    Pladsen i Valggruppe I er vakant som følge af, at styrmand Kurt Lützhøft er udtrådt af bestyrelsen.
  • Alle aktive medlemmer har stemmeret og kan kun stemme på én af nedenstående kandidater.
  • Alle medlemmer modtager en elektronisk stemmeseddel per e-mail.
  • Afstemningen slutter onsdag den 8. marts 2017 kl. 12.

 

Vigtigt!
Det er kun muligt at sende den elektroniske stemmeseddel til medlemmer, der har angivet en e-mailadresse i Søfartens Lederes medlemssystem.

 

Ønsker du at deltage i afstemning er det vigtigt, at du hurtigst muligt opdaterer dine stamdata - herunder din emailadresse.