Mød bestyrelseskandidat Per Rosenberg
 

Mød bestyrelseskandidat Per Rosenberg

22-12-2016 13:03

Der er valg til Søfartens Lederes bestyrelse. Seks kandidater kæmper om fem bestyrelsesposter - mød Per Rosenberg, skipper i Fred. Olsen Windcarrier.

 

Kandidatens egen præsentation:

 

Per Rosenberg

Skipper i Fred. Olsen Windcarrier

Uddannet skibsfører

52 år

 

Jeg hedder Per Rosenberg, er 52 år, gift, har 4 børn og er bosiddende i Gråsten. Jeg tog skibsførereksamen på Fanø Navigationsskole i 1995 og har, bortset fra en enkelt afstikker, beskæftiget mig med søfart siden. Jeg har haft min aspiranttid i Nordana Line, men som navigatør fortrinsvis sejlet med passagerer. En årrække var jeg ansat som havnefoged i Middelfart.

 

Jeg arbejder nu for Fred. Olsen Windcarrier, hvor jeg har været beskæftiget på CTV'erne som skipper i et par år.

 

Jeg stiller op til bestyrelsen, bl.a. fordi jeg gerne vil arbejde for at samle stumperne efter DIS-skattesagen. Jeg er ægte bekymret for foreningens tab af overenskomsterne og problemerne med at indgå nye. Jeg har en fornemmelse af, at vi er kørt lidt ud på et sidespor som forening og tror, vi skal nytænke vores organisation og daglige gøremål.

 

Jeg er ligeledes ikke begejstret for vores brug af fonden til at dække driftsunderskud. Retssager eller ej, så skal budget og regnskab ikke vise underskud. Vi skal være åbne for, at hvis der kan spares, så skal der spares. For eksempel er foreningsadressen i Havnegade ikke en hellig ko for mig. Hvis vi med et billigere lejemål stadig kan få udført det daglige arbejde, er jeg meget åben for en drøftelse af det. Kort sagt, så tror jeg, vi skal have fokus på vore kerneydelser og se, om vi kan komme bedre og billigere i mål.

 

Vi skal arbejde med efteruddannelse og vedligeholdelse af certifikater, uden at dette indebærer en egenfinansiering. Jeg vil gerne have, at foreningen har fokus på de aktive søfolk og har hovedvægten af den leverede sekretariatsbistand her. Vi skal sikre os, at vi ikke opfinder nye områder, der kun har marginal interesse for de aktive medlemmer.

 

Hvis jeg opnår valg til bestyrelsen, vil jeg glæde mig til at få ovenstående sat på dagsorden.

 

 

Sådan foregår afstemningen

  • Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer blandt de seks opstillede kandidater.
  • De fire som får flest stemmer indgår i Valggruppe I for 4 år (2017-2021).
    Valggruppe I er på ordinært valg.
  • Den kandidat, som får femteflest stemmer indgår i Valggruppe II for 1 år (2017-2018).
    Pladsen i Valggruppe I er vakant som følge af, at styrmand Kurt Lützhøft er udtrådt af bestyrelsen.
  • Alle aktive medlemmer har stemmeret og kan kun stemme på én af nedenstående kandidater.
  • Alle medlemmer modtager en elektronisk stemmeseddel per e-mail.
  • Afstemningen slutter onsdag den 8. marts 2017 kl. 12.

 

Vigtigt!
Det er kun muligt at sende den elektroniske stemmeseddel til medlemmer, der har angivet en e-mailadresse i Søfartens Lederes medlemssystem.

 

Ønsker du at deltage i afstemning er det vigtigt, at du hurtigst muligt opdaterer dine stamdata - herunder din emailadresse.