Mød bestyrelseskandidat Niels Bergkvist Hansen
 

Mød bestyrelseskandidat Niels Bergkvist Hansen

22-12-2016 13:00

Der er valg til Søfartens Lederes bestyrelse. Seks kandidater kæmper om fem bestyrelsesposter - mød bestyrelseskanditat Niels Bergkvist Hansen, skibsfører i TORM.

 

Kandidatens egen præsentation:

 

Niels Bergkvist Hansen

Skibsfører i TORM
Uddannet som skibsfører
48 år

 

Jeg var på M/S "Danmark", var aspirant i APM. Har sejlet i DSB, har aftjent min værnepligt i Søværnet og blev ansat ved APM igen. I APM nåede jeg at prøve forskelligt, bl.a. var jeg i Korea, Kina og Taiwan som nybygnings-tilsynsførende med speciale i tank-coating ved værfter.

 

Jeg sejlede fortrinsvis på supertankere over 300.000 tons DW. Jeg blev forfremmet til kaptajn i 2005 og blev flyttet til handy-tank segmentet. I januar 2008 blev jeg ansat hos TORM og blev forfremmet til kaptajn. I 2014 arbejdede jeg som Safety, Quality & Environment, Master, ved TORM. Siden årsskiftet 14/15 tilbage som sejlende kaptajn ved TORM.

 

Jeg stiller op til bestyrelsesvalg, da jeg ønsker at bevare Søfartens Ledere som fagforening for handelsflådens officerer. Selvom CO Søfart har "stjålet" eller fået overenskomsten foræret, så er SL stadig fagforeningen, der har medlemmerne organiseret, og SL skal arbejde for at få overenskomsten tilbage igen. Jeg ønsker, at SL skal bidrage til en nytænkt DIS-lovgivning, hvor bl.a. DIS-flag også kræver uddannelse af aspiranter og øvrige elever, f.eks. skibsmekanikere, OS og GP1.

 

Jeg håber at kunne bidrage i bestyrelsen med fornyelse, nytænkning og frisk ånd.

 

Jeg tror, at DIS skal fornyes. Bl.a. ved at skattefradraget (skattefritagelsen) skal følge sømanden med nogenlunde samme regler, som de udenlandske søfolk, der sejler i DIS, har. 183 dage samlet arbejde (inkl. kursusdage) udløser skattefritagelsen. Derved vil erhvervet blive attraktivt for unge, der ikke skal slås med ligningslovens § 33A om ophold uden for Danmarks grænser.

 

Efter DIS-sagens afgørelse er der også nødt til at ske en omlægning af pensionsordningerne. Det er jo ikke rigtigt, at søfolk med en hånd får udbetalt netto-lønninger og med anden hånd afkræves skatter af pensionen, når denne skal udbetales. Yderligere må der nu skulle ske en voldsom opjustering af lønnen, som ikke er blevet forhandlet i 4 år, og som halter voldsomt bagud i forhold til det øvrige arbejdsmarked - grundet skattelettelserne, der gennem de seneste år er blevet gennemført fra politisk side.

 

 

Sådan foregår afstemningen

  • Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer blandt de seks opstillede kandidater.
  • De fire som får flest stemmer indgår i Valggruppe I for 4 år (2017-2021).
    Valggruppe I er på ordinært valg.
  • Den kandidat, som får femteflest stemmer indgår i Valggruppe II for 1 år (2017-2018).
    Pladsen i Valggruppe I er vakant som følge af, at styrmand Kurt Lützhøft er udtrådt af bestyrelsen.
  • Alle aktive medlemmer har stemmeret og kan kun stemme på én af nedenstående kandidater.
  • Alle medlemmer modtager en elektronisk stemmeseddel per e-mail.
  • Afstemningen slutter onsdag den 8. marts 2017 kl. 12.

 

Vigtigt!
Det er kun muligt at sende den elektroniske stemmeseddel til medlemmer, der har angivet en e-mailadresse i Søfartens Lederes medlemssystem.

 

Ønsker du at deltage i afstemning er det vigtigt, at du hurtigst muligt opdaterer dine stamdata - herunder din emailadresse.