Mød bestyrelseskandidat John Kim Jørgensen
 

Mød bestyrelseskandidat John Kim Jørgensen

22-12-2016 13:00

Der er valg til Søfartens Lederes bestyrelse. Seks kandidater kæmper om fem bestyrelsesposter - mød John Kim Jørgensen, kaptajn i Rederiet Færgen.

 

Kandidatens egen præsentation:

 

John Kim Jørgensen

Skibsfører

Kaptajn i Rederiet Færgen

57 år

  

Jeg er uddannet styrmand/skibsfører på København Navigationsskole.

 

Har de sidste 25 år været ansat i Danske Færger, hvor jeg i øjeblikket sejler som kaptajn på hurtigfærgen Leonora Christina.

 

Jeg vil gerne opstille som bestyrelsesmedlem i Søfartens Ledere grundet, at jeg i de sidste 10 år har været foredragsholder i Det Blå Danmark, hvor jeg har været ude på de danske folkeskoler samt deltaget i uddannelsesmesser rundt i Danmark.

 

Her har jeg snakket med mange unge mennesker om de mange jobmuligheder, der er inden for Det Blå Danmark, og samtidig brænder jeg for at få mere indflydelse på fremtidens vilkår i Det Blå Danmark og være med til at påvirke rederierne og fortælle, hvor vigtigt det er at bevare de danske arbejdspladser om bord i skibene samt endvidere påvirke rederierne til at skabe nogle flere praktikpladser om bord i skibene.

 

Dansk Søfart står over for, at mange officerer skal på pension inden for de næste 10 år, så derfor er det også vigtigt, at budskabet om, hvor vigtigt det er at bevare de danske arbejdspladser i skibene, kommer ud til rederierne.

 

Jeg synes, det er værd at kæmpe videre for at bevare danske arbejdspladser i den Maritime Sektor, da vi desværre ser, at mange danske arbejdspladser til søs bliver erstattet med udenlandske søfolk.

 

Danmark er trods alt fortsat en stor søfartsnation, som det er vigtigt at holde liv i - også for kommende generationer, der gerne vil tage en uddannelse inden for Det Blå Danmark.

 

Hvis jeg bliver valgt ind, vil jeg gerne være med til at gøre en forskel for Dansk Søfart.

 

 

Sådan foregår afstemningen

  • Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer blandt de seks opstillede kandidater.
  • De fire som får flest stemmer indgår i Valggruppe I for 4 år (2017-2021).
    Valggruppe I er på ordinært valg.
  • Den kandidat, som får femteflest stemmer indgår i Valggruppe II for 1 år (2017-2018).
    Pladsen i Valggruppe I er vakant som følge af, at styrmand Kurt Lützhøft er udtrådt af bestyrelsen.
  • Alle aktive medlemmer har stemmeret og kan kun stemme på én af nedenstående kandidater.
  • Alle medlemmer modtager en elektronisk stemmeseddel per e-mail.
  • Afstemningen slutter onsdag den 8. marts 2017 kl. 12.

 

Vigtigt!
Det er kun muligt at sende den elektroniske stemmeseddel til medlemmer, der har angivet en e-mailadresse i Søfartens Lederes medlemssystem.

 

Ønsker du at deltage i afstemning er det vigtigt, at du hurtigst muligt opdaterer dine stamdata - herunder din emailadresse.