Mindre svovl fra 2020
 

Mindre svovl fra 2020

09-12-2016 08:45

Verdens søfartsnationer har besluttet, at skibes brændstof fra 2020 højst må indeholde 0,50 procent svovl. Det vil betyde et fald i svovlforureningen fra skibe på op mod 80 procent og renere luft til hele verden.


Af Lise Mortensen Høy | Foto: Ivar Svane

 

Fra 2020 må skibes brændstof højst indeholde 0,50 procent svovl mod de 3,5 procent, som grænsen ligger på i dag. Det er blevet besluttet på et møde i FN's Søfartsorganisation, IMO, i London.

 

De skærpede svovlkrav til skibe træder i kraft allerede fra 2020 på globalt plan.

 

Danmark ligger i SECA-området, hvor der allerede gælder et krav om at anvende brændstof med maksimalt 0,10 %.

 

- Derfor ændres den danske kontrol som udgangspunkt ikke med ikrafttrædelsen af en skærpet, global grænseværdi i 2020, forklarer Dorte Kubel,AC-Specialkonsulent i Miljøstyrelsen:

 

Der vil fortsat blive udført dokumentkontrol og udtaget olieprøver på danske skibe og på udenlandske skibe i danske havne. En skærpet global grænseværdi, der også gælder på åbent hav, byder imidlertid på nogle nye udfordringer med kontrol og håndhævelse på internationalt plan.

 

Derfor har IMO igangsat et arbejde, der skal se på en effektiv implementering og håndhævelse af reglerne. De danske myndigheder deltager aktivt i dette arbejde.

 

0,10 % i danske farvande

I farvandene omkring Danmark gælder der yderligere skærpede svovlkrav, idet Østersøen og Nordsøen har været SECA-områder siden hhv. 2006 og 2007. Grænseværdien var på det tidspunkt 1,5 %. I 2011 blev grænseværdien nedsat til 1,0 % og i 2015 til 0,1 %.

 

Siden kravet blev indført, er der målt over en halvering af svovlindholdet i luften over Danmark ifølge de officielle overvågningstal fra Aarhus Universitet.