Den nye Lægebog for Søfarende er udkommet
 

Den nye Lægebog for Søfarende er udkommet

14-12-2016 14:31

Med bog, hjemmeside, instruktioner på film, app., og e-bog er lægebogen trådt ind i nutiden - og er også fremtidssikret.

 

Tekst og foto: Lise Mortensen Høy | Søfartens Ledere

 

- Lægebogen er forsinket, men nu er den her. For os i Seahealth er den nye udgave af Lægebog for Søfarende en milepæl - den er State of the Art også på internationalt plan. Den europæiske rederiforening ESCA ser positivt på, at den kommer ud på alle europæiske skibe.


Der er ikke tvivl om, at Danmark er foregangsland inden for området, sagde Seahealths formand, Bent Nielsen, der til daglig arbejder som Senior Dirictor  - Head of HSSE i Maersk Drilling ved receptionen for udgivelsen af Lægebogen, der blev holdt hos Seahealth tirsdag den 13. december.


Lægebogen foreligger i flot, trykt udgave - og er samtidig digitaliseret og findes som e-bog, i en lightudgave som app. ligesom den har sin egen hjemmeside, www.maritimlægebog.dk.


17 små film med nyttige instruktioner

Som supplement til Lægebogens instruktioner, findes der 17 små instruktionsfilm, hvor man blandt andet kan få en grundig - og let forståelig - instruktion i brug af hjertestarter, injektion, blodsukkermåling og meget mere.


Lægefaglig redaktør med finger på pulsen

En af drivkræfterne bag den nye lægebog er Marie Bohn Hamming, der har været lægefaglig redaktør under færdiggørelsen af bogen. Til daglig arbejder hun som leder af Radio Medical - og er derfor er helt tæt på den virkelighed, hvor lægebogen skal anvendes:


- Det er væsentligt, at bogen hjælper sygdomsbehandlerne til at stille de rigtige spørgsmål til den syge ude ombord - og også hjælper behandleren til at svare på Radio Medicals spørgsmål, fastslog Marie Hamming.


Lægebog for Søfarende er central i hele det maritime lægesystem. Den er lærerbog på sygdomsbehandleruddannelsen, den spiller sammen med skibsmedicinkisten - og Radio Medical tager udgangspunkt i bogen.


- Jeg håber, den bliver til glæde og til gavn, sagde Marie Hamming.


Send gerne erfaringer

Sekretariatschef i Seahealth, Connie Gehrt oplyste, at den nye bog findes i bogform nu - og at hjemmeside, app. og e-bog færdiggøres først i det nye år:


- Vi vil gerne opfordre alle til at komme med feedback - vi vil samle op på erfaringerne en gang om året. De digitale udgaver har vi mulighed for at rette - det bliver lidt sværere i den trykte bog. Så måske bliver det med tiden den digitale udgave af bogen, der bliver brugt mest.