Er du klar til at sejle efter 1. januar 2017?
 

Er du klar til at sejle efter 1. januar 2017?

07-11-2016 09:35

Har du fået fornyet dit sønæringsbevis med udløb den 31. december i år? Se her, hvor og hvordan du ombytter til det nye STCW 2010 bevis.

 

Tidligere på året opfordrede Søfartsstyrelsen alle søfarende til i god tid at søge om fornyelse af deres sønæringsbeviser.

 

Det drejer sig om dem, der har fået udstedt et bevis med udløb den 31. december 2016. 

 

Et stort antal søfarende har allerede har fået ombyttet deres beviser, men der mangler stadig nogle for at Søfartsstyrelsen er sikre på, at alle danske søfarende opfylder de nye krav i 2017.

 

Søfartsstyrelsen forventer en øget belastning og forlænget sagsbehandlingstid resten af året på grund af de mange ombytninger. Det betyder, at du skal søge nu, hvis du vil være sikker på at have et gyldigt bevis, inden det nye år starter.

 

Læs mere på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

 

Du skal sende din ansøgning via Søfartsstytrelsens digitale blanket:

www.soefartsstyrelsen.dk/SoefarendeBemanding/SoefartsbogBeviser/Soenaeringsbevis 

 

Du kan også læse mere om de nye krav under STCW-tema her:

www.soefartsstyrelsen.dk/presse/temaer/STCW