Eddy Lopez og Søren Lyngbjørn indgår forlig med TV2
 

Eddy Lopez og Søren Lyngbjørn indgår forlig med TV2

17-11-2016 09:30

TV2 betaler de to tidligere piratgidsler, skibsfører Eddy Lopez og styrmand Søren Lyngbjørn, i alt 300.000 kroner for de krænkelser, søfolkene blev udsat for, i udsendelsen "De glemte gidsler - mareridtet i Somalia".

 

Af Jakob Wandel | Søfartens Ledere | 29 89 00 98 | jw@soefartens.org

 

Skibsfører Eddy Lopez klagede kort efter sin hjemkomst fra mere end to års fangenskab hos Somaliske pirater til Pressenævnet over TV2-udsendelsen "De danske gidsler - mareridtet i Somalia".

 

Udsendelsen, der blev vist på TV2 den 2. maj 2013 - to dage efter frigivelsen af besætningen fra skibet M/V Leopard - var krænkende for kaptajnen og viste en iscenesat virkelighed, da gidslerne ikke havde mulighed for at tale frit, eller undslå sig at medvirke.

 

Alvorlig kritik fra Pressenævnet

Pressenævnet udtalte i december 2013 alvorlig kritik af TV2-udsendelsen. Konklusionen i kendelsen lød i sin helhed:

 

TV 2 har fået alvorlig kritik af Pressenævnet for udsendelsen "De Danske Gidsler - Mareridtet i Somalia", som TV 2 sendte i begyndesen af maj. I udsendelsen blev bragt billeder og interview med den kaptajn, der blev holdt som gidsel i Somalia i over to år sammen med sin besætning. Kaptajnen har klaget til Pressenævnet over udsendelsen.

 

Pressenævnet har givet TV 2 alvorlig kritik på flere punkter.

 

TV 2 burde have gjort klart opmærksom på, at kaptajnen ikke kunne udtale sig frit, fordi han var omgivet af bevæbnede vagter.

 

Ligeledes undlod TV 2 at få udtalelserne bekræftet eller kommenteret af kaptajnen, da han var blevet frigivet.

 

Pressenævnet finder, at de meget stærke billeder og interview med kaptajnen kun burde have været bragt, hvis han havde givet sit samtykke, da der er tale om meget private udsagn sagt i fangenskab.

 

Pressenævnet finder derfor, at TV 2 hverken har beskyttet hans personlige anseelse eller vist hensynsfuldhed eller takt overfor kaptajnen.

 

Disse forhold er årsag til, at TV 2 får alvorlig kritik af Pressenævnet.

 

Tilfredshed med forlig

- Vi er tilfredse med, at sagen mod TV2 nu er blevet forliget. Dermed undgår Søren og Eddy endnu en lang retssag i Københavns Byret, hvor de igen ville blive konfronteret med minder, de helst var foruden, siger Fritz Ganzhorn, direktør i Søfartens Ledere.

 

- Der er tale om et beløb, der ligger under vores oprindelige udgangspunkt, men vi anerkender, at TV2 ikke bragte udsendelsen før efter, at besætningen var bragt i sikkerhed. Som en del af forliget har vi imidlertid sikret os, at optagelserne fra udsendelsen ikke kan vises igen.

 

Ekstra Bladet

Samtidig med at Eddy Lopez klagede til Pressenævnet over TV2s udsendelse, klagede han også over Ekstra Bladets 10 måneder lange mediekampagne "Skal Eddy og Søren rådne op i Somalia," som Eddy Lopez og Søren Lyngbjørn - mod deres vilje - optrådte i under deres 838 dage lange tilfangetagelse i Somalia.

 

Også i denne sag udtalte Pressenævnet i december 2013 historisk hård kritik, hvilket medførte en erstatningssag mod J/P Politikens Hus og chefredaktør Poul Madsen.

 

I maj i år idømte Københavns Byret Ekstra Bladet betaling af dansk pressehistories største godtgørelse for tort. Ekstra Bladet skulle således betale de to tidligere piratgidsler, Eddy Lopez og Søren Lyngbjørn, en godtgørelse på samlet kr. 600.000,- plus procesrenter på i alt kr. 80.000,-

 

Beløbet er efter de to danske søfolks ønske blevet delt med deres fire filippinske kolleger fra skibet Leopard.

 

Ud over godtgørelsen blev Ekstra Bladet idømt betaling af sagsomkostninger på kr. 315.000,-

 

---------------

 

For yderligere oplysninger:

 

Fritz Ganzhorn

Direktør, Søfartens Ledere

21 42 13 06

fg@soefartens.org

 

Jakob Wandel

Kommunikationschef, Søfartens Ledere

29 89 00 98

jw@soefartens.org