Dom i DIS-sag mod Staten ankes til Højesteret
 

Dom i DIS-sag mod Staten ankes til Højesteret

19-01-2016 08:00

Bestyrelsen i Søfartens Ledere har besluttet at anke Østre Landsrets afgørelse i DIS-sagen mod Staten til landets højeste retsinstans.

 

Pressemeddelelse fra Søfartens Ledere

 

Østre Landsret frifandt den 12. januar 2016 Skatteministeriet (som repræsentant for den danske stat) i en sag, hvor Søfartens Ledere havde stævnet Staten med krav om erstatning for de gennerelle skattelettelser i Danmark, der ikke siden 2010 er kommet søfarende i DIS til gode.

 

Med afgørelsen fastslår Østre Landsret, at Staten ikke har pligt til at sikre, at den skat, som tilgår rederierne som statsstøtte, hele tiden dokumenterbart skal svare til den skat, som ville blive afregnet, hvis DIS ikke var skattefritaget.

 

Denne dom anker Søfartens Ledere tirsdag til Højesteret.

 

En sag af stor betydning

- Bestyrelsen i Søfartens Ledere mener, at sagen har så stor betydning for både vores medlemmer, for erhvervet og for tilliden til DIS-systemet, at det ville være forkert ikke at lade landets højeste domstol vurdere landsrettens afgørelse, siger Fritz Ganzhorn, direktør i Søfartens Ledere.

 

En anke af Østre Landsrets afgørelse er desuden en forudsætning for, at sagen mod Staten kan samles med hovedsagen mod DFDS, og for at Søfartens Lederes medlemmer kan få lejlighed til at drøfte sagens videre forløb på foreningens generalforsamling den 10. marts.

 

Hovedsag også anket

Sagen mod Staten er en såkaldt adcitationssag til hovedsagen i DIS-skattesags-komplekset, der er anlagt mod rederiet DFDS. DFDS var stævnet med krav om at regulere nettolønnen for deres søfarende i DIS således, at de også fik del i de skattelettelser Folketinget har gennemført for alle andre danske skatteborgere siden 2010.

 

Østre Landsret frikendte DFDS den 19. november 2015. En afgørelse, der efterfølgende er anket til Højesteret.

 

Gruppesøgsmål mod Staten

I foråret 2015 tilbød Søfartens Ledere sine medlemmer i DIS at deltage i et såkaldt gruppesøgsmål, som blev anlagt med det formål at afbryde forældelsen af de mulige erstatningskrav, som ville kunne rejses imod Staten.


Erstatningskrav forældes på tre år. Gruppesøgsmålets forældelsesafbrydende virkning har således kun betydning for det enkelte gruppemedlem, for den del af kravet som er ældre end 3 år, under forudsætning af, at Søfartens Ledere får medhold i prøvesagen imod Staten, som nu ankes til Højesteret.

Da fristen for tilmelding til gruppesøgsmålet udløb den 6. januar 2016, talte gruppen, som har valgt at deltage i søgsmålet, mere end 140 medlemmer.

 

 

For yderligere information:

Fritz Ganzhorn, direktør

21 42 13 06 / fg@soefartens.org

 

Jakob Wandel, kommunikationschef

29 89 00 98 / jw@soefartens.org