3F indtræder i DIS-sagen til støtte for Søfartens Ledere
 

3F indtræder i DIS-sagen til støtte for Søfartens Ledere

21-01-2016 10:00

3F PSHR har meddelt Søfartens Ledere (SL), at organisationen ønsker at biintervenere til fordel for SL, i de to såkaldte "DIS" - sager, der begge handler om den omdiskuterede skattefritagelse af søfolk, der indgår i en generel statsstøtteordning til dansk skibsfart.

 

Pressemeddelelse fra 3F

 

SL anlagde i sin tid sag mod to rederier med påstand om, at rederierne burde have kompenseret søfolkene med et såkaldt kompensationsbeløb i 2010, da Folketinget vedtog skattelettelser til de øvrige danske lønmodtagere.

 

Søfolk er efter Sømandsbeskatningsloven "nettolønnet", hvilket vil sige, at de ikke har nogen fordel ud af skattefritagelsen. Kun rederiet har fordel ud af, at kunne nøjes med, at udbetale en nettohyre til søfolk, der ikke indeholder skattedelen. Derved opstår der en de facto statsstøtte til rederierne, hvilket er hensigten med ordningen.

 

Fordi søfolk er fritaget for at betale skat betyder det, blandt mange andre ting, at søfolkenes nettoløn ikke påvirkes, når Folketinget giver generelle skattelettelser på indkomstskatten. Alle andre danskere oplever en reallønsfremgang.

 

Skattefritagelsesordningen har medført en længere række problemer for søfolk, og har i de seneste 15 år været genstand for en række sager, der alle relaterer sig til problemer med skattefritagelsen.

 

SL tabte sagen mod rederierne i Østre Landsret. Dommen faldt i november 2015.

 

En parallel sag, en såkaldt adcitationssag, anlagt mod den danske stat, indeholdt en påstand, der fulgte en simpel logik: hvis rederierne ikke har overtrådt loven, så er det loven, den er galt med, fordi den diskriminerer søfolkene i forhold til skatteloven. SL tabte 12. januar 2016 også adcitationssagen mod staten.

 

Begge sager er nu anket til Højesteret.

 

3F PSHR organiserer hovedsageligt søfolk på de danske bilfærger. Ønsket om at biintervenere til støtte for Søfartens Ledere har baggrund i en opfattelse af, at det vil skabe en helt urimelig retsstilling for søfolk, hvis Højesteret stadfæster dommene. Herudover begrundes biinterventionen med det store antal sager, der er rejst i forhold til skatteproblematikken til søs, og dels en konstatering af, at med den nuværende fortolkning af reglerne, vil søfolk aldrig opnå samme skattemæssige stilling som lønmodtagere på land.

 

3F PSHR støtter fortsat, at der gives statsstøtte til den danske skibsfart, men mener, at den nuværende ordning, der udelukkende regulerer forholdet mellem staten og den søfarende (skattefritagelse), og dermed helt utilsigtet påvirker en række andre forhold for søfolkene, bør erstattes med en ny ordning, der udelukkende regulerer forholdet mellem staten og rederierne.

 

Hvis rederierne betalte ordinære bruttolønninger, som det sker til alle andre dansk lønmodtagere, og beregnede skatten på ordinær vis efter de gældende skatteregler, så kunne staten blot refundere den indeholdte A-skat til rederierne.

 

Ifølge Skatteministeriet vil en sådan ordning medføre præcis den samme støtte til skibsfarten, som den nuværende. EU har allerede godkendt ordningen som et ligeværdigt alternativ til den danske nuværende ordning.

 

Fordelen er, at søfolkenes lønforhold ikke direkte blandes ind i den danske statsstøtteordning til skibsfarten, der i alle andre henseender udelukkende er et anliggende mellem staten og rederierne.

 

Henvendelse vedr. denne pressemeddelelse kan rettes til:

 

Thorkild Holmboe-Hay

Konsulent - søfartsansvarlig

3F Privat Service, Hotel og Restauration

Mob: 60 25 34 15

Mail: thorkild.hay@3f.dk