Ukendt forsøgsordning fritager skibe for lods i dansk farvand
 

Ukendt forsøgsordning fritager skibe for lods i dansk farvand

05-11-2014 11:33

Søfartsstyrelsen har siden 2009 eksklusivt tilladt et finsk rederi at sejle uden lods gennem dansk farvand, selvom skibene har en større dybgang end 13 meter og er omfattede af IMO's lodsanbefalinger. Søfartsstyrelsen, der ikke har orienteret erhvervet om forsøgsordningens eksistens, afviser, at den såkaldte hvidliste er konkurrenceforvridende, men overvejer nu at åbne ordningen for andre rederier.

 

Af Jakob Wandel | Søfartens Ledere | 29 89 00 98 | jw@soefartens.org | Foto: Neste Oil

 

Siden 2009 har skibe fra det finske rederi Neste Shipping OY haft en aftale med Søfartsstyrelen (i begyndelsen Lodstilsynet) om, at rederiets skibe kan undlade at tage lods og ikke omfattes af anråbsregimet ved passage af dansk farvand, selvom de er omfattede af IMO's lodsanbefalinger.

 

Betingelsen for at komme på den såkaldte hvidliste, der internt i Søfartsstyrelsen går under navnet "Danish Maritime Authority Write List" er, at rederiet kan dokumentere, at deres kaptajner og styrmænd har haft minimum 10 passager gennem Rute T, inden for det seneste år. Desuden skal rederiet, forud for passage af dansk farvand, sende oplysninger til Søværnets Operative Kommando og Søfartsstyrelsen om bl.a. hvem, der er kaptajn, skibets  dybgang, last, rute, destination og evt. om der er lods om bord.

 

Mindst 60 finske navigatører på skibene MT Mastera, MT Tempera, MT Stena Arctica, MT Stena Poseidon og MT Stena Palva har været omfattet af ordningen, der pt. tæller seks navigatører på MT Mastera og MT Tempera. Det viser en aktindsigt Søfartens Ledere har fået i Søfartsstyrelsen.

 

Afviser konkurrenceforvridning

I hele forsøgsordningens løbetid har det udelukkende været Neste Shipping OY, der har været omfattet af hvidlisten. Men selvom ingen andre rederier har været inviteret indenfor, afviser Francis Zachariae, vicedirektør i Søfartsstyrelsen, at der er tale om konkurrenceforvridning.

 

- Der er ingen, der er tvunget til at tage lods i og med, at IMO's lodsanbefalinger netop kun er anbefalinger. Det er ikke en lov, vi kan håndhæve - alle kan vælge bare at sejle igennem dansk farvand uden lods. Så selvom vi har en hvidliste, så giver det ikke Neste Shipping en konkurrencefordel andre rederier ikke har, siger han.

 

Iflg. Søfartsstyrelsen har Neste Shipping OY haft 41 - 55  hvidlistede passager årligt, siden forsøgsordningens begyndelse for fem år siden.

 

Erhvervet ikke orienteret

Hvorvidt andre rederier end Neste Shipping OY overhovedet har kendt til forsøgsordningen er dog tvivlsomt, eftersom den har levet en stille tilværelse - først i Lodstilsynet og siden i Søfartsstyrelsen.

 

- Lodstilsynet traf i sin tid en konkret beslutning om en ordning med et specifikt rederi, og derfor er parterne i erhvervet ikke generelt orienteret om det, siger Francis Zachariae:

 

- Baggrunden for ordningen var, at kaptajner og styrmænd på Nestes skibe formentlig ville kunne få lodsfritagelsesbeviser, hvis de har 10 gennemsejlinger indenfor det seneste år, og der havde været lodspligt (i gennemsejlingen, red.). Derfor lavede Lodstilsynet i stedet en aftale med rederiet om en hvidliste, så det ikke skulle generes med rutineanråb af SOK og efterfølgende flagstatsbreve.

 

Og Søfartsstyrelsen sætter sin lid til, at det rent faktisk er én af de hvidlistede navigatører, der har vagten under hele skibets passage gennem dansk farvand - også selvom han måtte være den eneste hvidlistede navigatør om bord.

 

- Vi har ingen mulighed for at komme ud i skibet og tjekke hvem, der står på broen, men vi stoler på rederiet. Det samme gør sig i øvrigt til en vis grad gældende i forhold til navigatører med lodsfritagelsesbeviser. Der er ingen forskel, siger Francis Zachariae.

 

Forundrede redere støtter IMO-anbefaling

I Danmarks Rederiforening er man forundret over forsøgsordningen, der fritager et enkelt rederi for at tage lods gennem dansk farvand.

 

- Rederiforeningen støtter helt op om IMO's lodsanbefalinger for de større skibe. At der så er et system, hvor skibe, der kommer ofte, kan få visse lempelser, er vi ikke imod, når disse skibe lever op til de krav der stilles, siger Morten Glamsø, chefkonsulent i Danmarks Rederiforening:

 

- Men det er underligt, at denne forsøgsordning åbenbart kun omfatter ét rederi. Det ville være naturligt, at alle rederier, som lever op til kravene, har mulighed for at blive omfattet af ordningen.

 

Mulig åbning - uden evaluering

Der er, iflg. vicedirektøren i Søfartsstyrelsen, ingen udløbsdato på forsøgsordningen, der heller ikke vil blive evalueret.

 

- Der er ingen grund til at evaluere ordningen, som vi kender rigtigt godt og som er meget simpel, og der kommer heller ikke nogen rapport med resultater, konklusioner og anbefalinger, siger Francis Zachariae. Han gør opmærksom på, at erhvervet har været informeret om ordningen igennem Joint Pilotage User Group, men mener imidlertid nu, at tiden er kommet til at få hvidlisten helt frem i lyset.

 

- Jeg vil tage initiativ til, at ordningen åbnes mere op. Enten må vilkårene være ens for alle rederier, eller også må vi lukke den ned for Neste Shippings vedkommende. Det sidste vil dog være ærgerligt, for jeg synes sådan set ordningen er superfornuftig, siger han.

 

For at komme med i forsøgsordningen skal andre rederier leve op til de samme krav som Neste Shipping OY.

 

- De skal naturligvis kunne dokumentere, at deres navigatører har de rette kompetencer og, at de har haft mindst 10 gennemsejlinger indenfor det seneste år. Men kan de det, så bør de også kunne hvidlistes, mener Francis Zachariae.

 

Indestår Søfartsstyrelsen som myndighed for, at Nestes hvidlistede navigatører kan sejle rederiets skibe lige så sikkert gennem dansk farvand som danske, certificerede gennemsejlingslodser?

 

- Jeg så helst, at alle skibe tog en certificeret lods. Vi prøver at administrere anråbs-ordningen, så den giver mest effekt. Det er baggrunden for, at Lodstilsynet i sin tid vurderede, at de pågældende navigatører ikke skulle omfattes af anråbsregimet.