Nyansatte maskinmestre skal næsten 20 pct. ned
 

Nyansatte maskinmestre skal næsten 20 pct. ned

16-05-2012 14:22

Overenskomstforliget mellem Maskinmestrenes Forening og Danmarks Rederiforening bliver dyr for nyansatte maskinmestre. Prisen for forliget er op til en femtedel af deres samlede løn og pensionsindbetalinger.

Af Fritz Ganzhorn, direktør i Søfartens Ledere

Nyansatte juniormaskinmestre får ændret deres frihedsoptjeningsfaktor fra 0,68 til 0,50. I praksis betyder det, at antallet af årlige tjenestedage ændres fra 182,5 til 218 udmønstringsperioden bliver 36 dage længere og hjemmeperioden tilsvarende kortere.

For nyansatte juniorofficerer i maskinen er der, så vidt vi kan se, yderligere aftalt at sætte rederiets pensionsbidrag (indbetaling) ned med 2.000 kr. om måneden, indtil man har 16 måneders effektiv sejltid som skibsmaskinmester af 2. Grad. Med den reducerede fridagsoptjening og længere udmøn-string vil det være en nedsættelse i to års ansættelse.

Med de to tiltag får rederierne en omkostningsreduktion på ca. 4200 kr. om måneden i de første to år og derefter ca. 2200 kr. om måneden. Sidste beløb er værdien af 3 dages merarbejde pr. måned uden lønstigning. Ud af en grundløn i hovedoverenskomsten på ca. 22.000 kr. pr måned for en 2. Mester er det en reduktion på 19 pct. de første to år og siden 10 pct. om året ved den nedsatte fri-dagsoptjening.


Læs også: Rederierne sparer på juniorofficererne i maskinen

 

Det som er uafklaret er, hvorvidt denne markante reduktion skal vare ved indtil man bliver seniorof-ficer. Indtil videre ser det sådan ud.  Her burde man have været opmærksom på at forfremmelserne kører meget forskelligt fra rederi til rederi - i nogle går det hurtigt i andre langsommere - som i fx DFDS og Royal Arctic Line.

Så her er det vigtigt at vores unge medlemmer går ind og sikrer sig aftaler om varighed af eventuelle forringelser.

Det er uklart hvordan overenskomstaftalen implementeres i fastlønsaftaler. Det rederierne sparer på den reducerede fridagsoptjening kan gå op eller ned i forhold til de 2200 kr. nævnt ovenfor.

 

Læs også: Maskinmestrenes overenskomstforlig i tal


Hvad er der givet til gengæld?
Søfartens Ledere havde ved overenskomstforhandlingerne i 2010 og 2011 (som ikke blev til noget pga. det uafklarede skattespørgsmål) indikeret, at vi var parate til at se på juniofficerernes konkur-rencedygtighed.

 

Vi havde ikke valgt at reducere pensionsindbetalingerne. Som nævnt kræver om-lægningen i vores samfund en øget indsats og ansvar på pensionsområdet. Nu får de nyansatte 50.000 kr. mindre i pensionsindbetaling over de første to år. Det bliver til mere end 100.000 i tabt opsparing med en 30-årig fremskrivning med 2,5 % i rente.

I det hele taget forlangte vi, at et bidrag fra de unge officerer med lønnedgang skulle opvejes af en garanti om beskæftigelse - et værn mod at rederierne, fra dag til dag, kan udskifte til billigere ar-bejdskraft.

Lige nu vil rederierne ikke forpligte sig til mere end 12 måneders sejltid efter endt uddannelse i uddannelseskontrakterne. Hvorfor så give pensionsbesparelser i 16 måneders sejltid og ikke tidsaf-grænset afkald på muligheden for at sejle 1 til 1?

Det er tillige uklart om man betragtes som "nyansat" og fx skal miste retten til at sejle 1:1, hvis man selv siger op eller siges op fra et rederi, og skal ind som ny juniorofficer i et andet rederi.

 

Læs også: Individuelle forhandlinger