Nyheder
 

Frist for genoptagelse af skatteansættelse nært forestående

31-03-2017 13:01

Har du sejlet på et skib i international trafik i årene 2013 – 2016, bør du måske bede SKAT om genoptagelse af skatteansættelsen. Fristen er udgangen af april 2017.

Læs mere >>

Ledigheden passerer 5 %

31-03-2017 10:08

Ledigheden blandt Søfartens Lederes medlemmer overstiger nu – for første gang i mere end 10 år – 5 procent. Stigningen, der primært skyldes lave fragtrater og krisen i oliesektoren, forventes at fortsætte i de kommende måneder.

Læs mere >>

Repræsentér dine medstuderende i Søfartens Lederes bestyrelse

30-03-2017 13:48

De studerendes repræsentant i Søfartens Lederes bestyrelse, Camilla Wadstrup Westergaard, dimitterer som skibsfører på SIMAC i april og udtræder samtidig af bestyrelsen. Vi indkalder derfor nu kandidater til at overtage hendes plads – og dermed til at varetage de studerendes interesser.

Læs mere >>

Orientering vedr. forældelsesafbrydende sager og gruppesøgsmål mod Staten

30-03-2017 09:30

I forbindelse med DIS-retssagen blev der anlagt en række sager med det formål at afbryde forældelsen af de mulige krav, som retten skulle tage stilling til, som følge af manglende skattemæssige regulering af DIS-nettolønningerne. I forlængelse af Højesterets afgørelse i DIS-sagen er disse forældelsesafbrydende sager hævet.

Læs mere >>

nautic.dk - Søfartens Ledere i land

28-03-2017 14:03

Søfartens Ledere har lavet en helt ny hjemmeside til dig, der har en maritim karriere i land – fx på en havn eller i et rederi. Besøg os på nautic.dk

Læs mere >>

Fejl ved ændring af password til medlemslogin

28-03-2017 10:48

Der kan i øjeblikket forekomme problemer, hvis man som medlem ønsker at ændre password til medlemssystemet. Der arbejdes på sagen og fejlen forventes løst hurtigst muligt.

Læs mere >>

Bjarne Cæsar Jensen er ny formand for Søfartens Ledere

27-03-2017 14:46

Søfartens Ledere fik ny formand, da bestyrelsen konstituerede sig fredag den 24. marts. Bjarne Cæsar Jensen overtog posten fra Henrik Hjerl Carstensen, mens Max Christian Skou fortsætter som næstformand.

Læs mere >>

Nyrenoveret lejlighed i Nyhavn udlejes

21-03-2017 10:30

Få enestående udsigt over Nyhavn, de gamle træskibe langs kajen og de historiske bygninger på den modsatte side af vandet. Navigatørernes Hus udlejer lejlighed på 110 m2 i Nyhavn.

Læs mere >>

Anders Johansson (C): DIS skal tilpasses offshore

10-03-2017 17:17

Hvis vi kan få offshore over i DIS, kan vi fastholde mellem 2 og 3.000 arbejdspladser, og hvis montørordningen kommer med, vil der kunne sikres yderligere 3-500 danske arbejdspladser.

Læs mere >>

Fem nye medlemmer i Søfartens Lederes bestyrelse

10-03-2017 13:40

Valget til Søfartens Lederes bestyrelse blev afsluttet i går, og resultatet giver valgt til fem helt nye medlemmer. Se valgresultatet her.

Læs mere >>

Lovændring truer 700 norske stillinger til søs – danske jobs kan komme i fare

23-02-2017 12:00

Et forslag fra det norske erhvervsministerium, der vil gøre det muligt at indregistrere Kiel-færgerne i Norsk Internationalt Skibsregister (NIS) truer i første omgang 700 norske arbejdspladser til søs. Lovændringen kan senere koste flere stillinger – også i danske færger.

Læs mere >>

Søfartens Ledere nr. 1 - 2017 er på gaden

16-02-2017 14:48

I årets første udgave af fagbladet Søfartens Ledere kan du bl.a. læse om SIMAC, der sikrer fremtidens officersuddannelser med inspiration fra et internationalt ekspertpanel, den nye lægebog for søfarende, hvordan du skærper din LinkedIn profil og meget, meget mere.

Læs mere >>

Personprofilanalyse - hvad er det, og hvad kan jeg bruge det til?

14-02-2017 15:03

Mange kalder det en test. Det er det ikke; det er, som navnet antyder: en analyse. Ordet ”test” antyder en mulighed for at bestå eller dumpe. Men man kan jo ikke ret godt dumpe i sin egen personlighed.

Læs mere >>

Uddannelsesloft gælder de seks første år

14-02-2017 14:06

Først var der uddannelsesloft. Så var der protester. Til sidst blev uddannelsesloftet lempet – så man får mulighed for at tage en ny uddannelse, også selvom den er på samme eller lavere niveau, efter man har prøvet sin nuværende uddannelse af i seks år.

Læs mere >>

I dag lanceres ny tænketank, der vil gentænke fremtidens seniorliv

26-01-2017 12:03

PFA står bag ny tænketank, der vil udfordre den forestilling, vi har om alderdommen. Med i tænketanken er både foreninger, organisationer, industrien, eksperter og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere >>

Gælder mundtlige aftaler med min arbejdsgiver?

26-01-2017 11:09

En mundtlig indgået aftale er i princippet nøjagtig lige sågældende som en skriftlig aftale. Men den mundtlige aftale lader sig ikke eller kun vanskeligt dokumentere og bevise i tilfælde af, at der opstår uenighed om aftalens eksistens eller nærmere indhold.

Læs mere >>

Invitation til Generalforsamling 2017

23-01-2017 13:46

Vær med når Søfartens Lederes holder sin årlige generalforsamling torsdag den 9. marts. Igen i år danner Hotel Nyborg Strand rammerne om arrangementet.

Læs mere >>

Kom godt videre, hvis du bliver ledig - læs job- og karriererkonsulentens gode råd

23-01-2017 12:49

Der er meget at tænke på, hvis man bliver ledig - herunder, hvordan man bliver afklaret med, hvad man så skal lave. Tal med vores jurister, mal carporten og få så karriererådgivning, der hjælper dig videre.

Læs mere >>

Kronik: Det idealiserede billede af skibets kaptajn

23-01-2017 11:12

Det er på tide, at den idealiserede og til tider romantiserede fortælling om kaptajnen bliver mere nuanceret.Opfattelsen af, at sikkerhed og ulykker udgår fra det enkelte menneske står i vejen for en bredere forståelse af ulykkers opståen, og hvordan de skal håndteres.

Læs mere >>

Nye lodsbåde til Danpilot

23-01-2017 10:10

To store, nye lodsfartøjer leveret fra Baltic Workboats Shipyard er et led i den løbende fornyelse af DanPilots flåde.

Læs mere >>

Mød bestyrelseskandidat Vagn Erik Jensen

22-12-2016 13:08

Der er valg til Søfartens Lederes bestyrelse. Seks kandidater kæmper om fem bestyrelsesposter - mød Vagn Erik Jensen, skibsfører i Vattenfall.

Læs mere >>

Mød bestyrelseskandidat Anker Andsbjerg

22-12-2016 13:05

Der er valg til Søfartens Lederes bestyrelse. Seks kandidater kæmper om fem bestyrelsesposter - mød bestyrelseskanditat Anker Andsbjerg, afløserfører i NCC.

Læs mere >>

Mød bestyrelseskandidat Per Rosenberg

22-12-2016 13:03

Der er valg til Søfartens Lederes bestyrelse. Seks kandidater kæmper om fem bestyrelsesposter - mød Per Rosenberg, skipper i Fred. Olsen Windcarrier.

Læs mere >>

Mød bestyrelseskandidat Sven Thormod Petersen

22-12-2016 13:01

Der er valg til Søfartens Lederes bestyrelse. Seks kandidater kæmper om fem bestyrelsesposter - mød Sven Thormod Petersen, skibsfører hos Fred. Olsen Windcarrier.

Læs mere >>

Mød bestyrelseskandidat John Kim Jørgensen

22-12-2016 13:00

Der er valg til Søfartens Lederes bestyrelse. Seks kandidater kæmper om fem bestyrelsesposter - mød John Kim Jørgensen, kaptajn i Rederiet Færgen.

Læs mere >>

Mød bestyrelseskandidat Niels Bergkvist Hansen

22-12-2016 13:00

Der er valg til Søfartens Lederes bestyrelse. Seks kandidater kæmper om fem bestyrelsesposter - mød bestyrelseskanditat Niels Bergkvist Hansen, skibsfører i TORM.

Læs mere >>

Rigtig glædelig jul og godt nytår

22-12-2016 13:00

Søfartens Ledere ønsker dig en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Kontoret i Havnegade holder julelukket frem til mandag den 2. januar.

Læs mere >>

Skattesag om arbejde på norske skibe

14-12-2016 15:27

Østre Landsret har den 13. december afsagt dom i en sag, som Søfartens Ledere har anlagt om skat og dobbeltbeskatning ved arbejde om bord på norsk skib. Dommen går imod Søfartens Ledere – og har dermed stor betydning for de af vores medlemmer, der sejler i norske skibe. Søfartens Ledere vil nu overveje sagens videre forløb.

Læs mere >>

Den nye Lægebog for Søfarende er udkommet

14-12-2016 14:31

Med bog, hjemmeside, instruktioner på film, app., og e-bog er lægebogen trådt ind i nutiden – og er også fremtidssikret.

Læs mere >>

13 politianmeldelser for svovl

09-12-2016 08:50

For at sikre, at der ikke bliver snydt og brugt brændstof, der forurener luften med svovl, har Miljøstyrelsen intensiveret kontrollen med skibe i dansk farvand. Siden januar 2015 er der blevet udtaget og analyseret næsten 300 olieprøver. Miljøstyrelsen har på baggrund af olieprøverne anmeldt i alt 13 rederier til politiet for at sejle på brændstof med for højt indhold af svovl.

Læs mere >>

Mindre svovl fra 2020

09-12-2016 08:45

Verdens søfartsnationer har besluttet, at skibes brændstof fra 2020 højst må indeholde 0,50 procent svovl. Det vil betyde et fald i svovlforureningen fra skibe på op mod 80 procent og renere luft til hele verden.

Læs mere >>

Øhop Sydfyn får 604.000 kroner fra Landdistriktspuljen

08-12-2016 14:00

Vi går nu i gang med videreudviklingen af et økonomisk bæredygtigt øhop-koncept, der på tværs af kommunegrænser skal binde øerne i det Sydfynske Øhav sammen til en samlet turistdestination, lyder det fra Hans Søby, havnemester på Svendborg Havn

Læs mere >>

IT-virus: Er din mail til foreningen gået tabt?

30-11-2016 19:42

Søfartens Lederes IT-systemer var tirsdag ramt af et virusangreb. Det betyder, at mails modtaget tirsdag eftermiddag mellem kl. 15 og 19 kan være gået tabt. Læs mere, hvis du savner svar på en henvendelse.

Læs mere >>

Vi tabte, vi er skuffede, men vi anerkender at landets højeste domstol har talt

23-11-2016 16:08

Vi ønsker Danmarks Rederiforening og Skatteministeriet tillykke med sejren, som det hører til, når man har kæmpet en kamp. Dagens domme fra Højesteret kalder imidlertid på politisk handling og interesse for DIS.

Læs mere >>

DIS-sagen: Højesteret stadfæster Østre Landsrets dom

23-11-2016 12:32

Højesteret afsagde i dag dom i den såkaldte DIS-skattesag og dommen gik Søfartens Ledere i mod. Landets højeste domstol stadfæster således Østre Landsrets afgørelse tidligere på året.

Læs mere >>

Overenskomstseminar for medlemmer i rederier under Rederiforeningen af 2010

22-11-2016 12:48

Invitation: Kom til overenskomstseminar i Middelfart den 7. december, og vær med til at formulere overenskomstkrav til fornyelsen af overenskomsterne med Rederiforeningen af 2010.

Læs mere >>

DIS-sagen: Vi har utvivlsomt ret – spørgsmålet er om det rækker til at vinde

22-11-2016 11:44

I morgen afsiger Højesteret dom i DIS-sagen. Vi har gjort, hvad der var muligt. Vi har holdt fast i, at DIS er statsstøtte – en aftale mellem rederierne og staten, og at de søfarende skal ligestilles med andre danske skatteborgere. Det bliver spændende.

Læs mere >>

Hvad vil du spørge bestyrelseskandidaterne om?

22-11-2016 11:39

Der er snart valg til bestyrelsen i Søfartens Ledere. Kandidaterne præsenteres i fagbladet sidst på året. De vil alle blive stillet de samme spørgsmål, så du kan tage stilling til, hvor du skal sætte dit kryds. Men hvad skal vi spørge dem om?

Læs mere >>

Eddy Lopez og Søren Lyngbjørn indgår forlig med TV2

17-11-2016 09:30

TV2 betaler de to tidligere piratgidsler, skibsfører Eddy Lopez og styrmand Søren Lyngbjørn, i alt 300.000 kroner for de krænkelser, søfolkene blev udsat for, i udsendelsen ”De glemte gidsler – mareridtet i Somalia”.

Læs mere >>