Studerende

Studerende

Heltidsulykkesforsikring for studerende

Foreningen har tegnet en kolletiv 24 timers ulykkesforsikring for studerende medlemmer af foreningen.

Hvad dækker forsikringen læs mere  forside og betingelser

Ved skadesanmeldelse, kontaktes Codan's hovednr.: 33 55 55 50.

Ved henvendelse til Codan oplyses, at det er en kollektiv ulykkesforsikring tegnet

af Søfartens Ledere under policenr. : 646 387 938 7