Medlemskab

Medlemskab

Uanset om du arbejder til søs eller på land, er der gode grunde til at være medlem af Søfartens Ledere.

Vi kender den maritime branche til bunds
Lige meget hvor du arbejder i Det Blå Danmark, har Søfartens Ledere deres gang og dermed viden og indflydelse. Derfor kan du næsten ikke undgå at profitere af et medlemskab, uanset om du arbejder som skibsofficer, på kontor, i en havn, som lods, i en myndighed eller et helt andet sted i branchen.

Individuel hjælp og rådgivning
Vi assisterer medlemmerne med faglig og juridisk rådgivning. Det vil sige individuel rådgivning om alt indenfor job- og kontraktforhold og advokatbistand ved arbejdsskade, opsigelse og alle øvrige forhold, hvor man som medlem har brug for hjælp og rådgivning.

Job- og Karriererådgivning
Vi tilbyder professionel job- og karriererådgvining. Som medlem kan du få individuel rådgivning og sparring omkring afklaring af dine karriereønsker og mål. Du kan få hjælp til CV, ansøgning, research, forberedelse af jobsamtaler/interviews og vi udarbejder personprofilanalyser. Du kan også få vurderet din løn, bl.a. ved hjælp af vores lønstatistik, som forberedelse til kontraktindgåelse, lønsamtale, forfremmelse o.s.v.

Bliv medlem og del af et fællesskab
Hos os er medlemskab af foreningen ensbetydende med at være del af det fællesskab vi over årene har bygget op. Vi er fælles om vores branche, uddannelser, vores fag, vore jobs samt hverdagens udfordringer og problemer.

Få information
SØFARTENS LEDERE og www.soefartensledere.dk er foreningens samlingspunkt og talerør udadtil. Som medlem får man magasinet SØFARTENS LEDERE ind ad døren 10 gange om året og kan følge med i og debattere, hvad der sker indenfor foreningen og i erhvervet. Hjemmeside, debatfora, voxpops, urafstemninger, e-mail netværk mv. er med til, at skabe rammerne for debat og dialog.

Få mulighed for indflydelse og "vægt"
At vi er mange i samme forening skal bruges til, at påvirke politikere, arbejdsgivere, organisationer og myndigheder så vi stadigt forbedrer forholdene for vores medlemmer. Søfartens Ledere arbejder også internationalt i IMO, ILO og EU og er endvidere medlem af forskellige internationale interesseorganisationer.
Som medlem har du kort sagt mulighed for at deltage. Foreningen er et sted, hvor du kan komme med dine ideer og ønsker, hvor de vil blive hørt og behandlet. Du er med til at lægge "vægt" bag foreningen, så vi bliver hørt.

Overenskomst og aftaler
Vi koncentrerer kræfterne om, at opnå det, som er vigtigst for vores medlemmer. Det vil sige skabe de bedst mulige løn- og arbejdsforhold, et godt arbejdsmiljø og gode uddannelsesmuligheder. Det sker blandt andet ved indgåelse af overenskomster og aftaler. Som medlem har du indflydelse på disse. Du kan komme med ideer og input. Du deltager ved evt. urafstemninger om nye overenskomster.

Job2sea - til søs og på land
Som medlem har du adgang til den maritime jobportal sammen med maritime arbejdsgivere fra ind- og udland. Job2sea er en CV-bank og et stillingsmarked hvor matchfunktionen sikrer direkte og hurtig kontakt mellem spændende job og kvalificerede kandidater, uanset om det er stillinger på land eller til søs.

Loss of License forsikring
Vi har sammen med forsikringsselskaberne udviklet en forsikring, der dækker, hvis man mister sit Sundhedsbevis på grund af sygdom eller ulykke. Som medlem af kan du sikre dig en engangsudbetaling på op til 300.000 kr. Læs mere her.

Søfartens Bank og gratis MasterCard
Søfartens Ledere har et samarbejde med Lån & Spar Bank. Resultatet er Søfartens Bank, hvor medlemmerne har flere kontante fordele. Læs mere her

INDMELDELSE - tryk her