Kort om Søfartens Ledere

Kort om Søfartens Ledere

Søfartens Ledere er en landsdækkende fagforening for styrmænd,
skibsførere, duale skibsofficerer, maskinmestre, havnefolk, lodser
og en række faggrupper inden for det maritime erhverv.

 

Ca. 25 procent af medlemmerne er beskæftiget i land, heraf er
95 procent ansat bredt indenfor den maritime sektor.

 

Vi kender rederierne og branchen til bunds, og vi forhandler alle de
betydende overenskomster på vores område og er gearet til at yde
en hurtig og effektiv indsats, når medlemmerne har brug for hjælp.

 

Medlemstal
2 986 aktive (inkl. duale)
   253 studerende
1.044 seniorer
4.283 medlemmer i alt

 

Dertil kommer 8 æresmedlemmer