Overenskomster

Overenskomster

Søfartens Ledere har forhandlingsretten for skibsførere, styrmænd, duale skibsofficerer, havnemestre, lodser mv. inden for såvel det offentlige som private område.


Hvis du er medlem af Søfartens Ledere, kan du her se den gældende overenskomstoversigt.


 

 

Forskellige typer overenskomster

 

Der er flere forskellige typer af overenskomster. Der indgås hovedoverenskomster med Bilfærgernes Rederiforening, Danmarks Rederiforening og Rederiforeningen af 2010 dækkende deres medlemsrederier. Hovedoverenskomsterne dækker de overordnede forhold. Derfor indgås der med relation til den enkelte hovedoverenskomst nogle særoverenskomster som dækker de særlige forhold i de enkelte rederier.

 

 

Rammeaftaler

 

DIS-rammeaftale

Mange af vores medlemmer er ansat på individuelle kontrakter med henvisning til en DIS-rammeaftale. DIS-rammeaftalen er en overenskomst indgået mellem Danmarks Rederiforening, Maskinmestrenes Forening og Søfartens Ledere, hvori er aftalt de basale vilkår for behandling af tvister i forbindelse med den enkeltes individuelle ansættelse. Ansættelseskontrakten angiver vilkårene for selve tjenesten.

 

 

Rammeaftale for offshore

Der er mellem Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening og Maersk Drilling indgået en rammeaftale for officersstillingerne om bord på deres rigge. Ved nyansættelse bør man kontakte foreningen for råd og vejledning.

 

 

Særoverenskomster

En særoverenskomst relaterer sig til en hovedoverenskomst med en af rederiforeningerne. Resultatet af forhandlingerne om hovedoverenskomsten overføres til særoverenskomsterne, som tilrettes de særegne forhold i rederiet. De basale bestemmelser for ansættelsen skal hentes i hovedoverenskomsten. Man skal derfor tit og ofte have såvel hovedoverenskomsten som særoverenskomsten for at få det fulde overblik over vilkårene for ansættelsen.

Rederioverenskomst

Søfartens Ledere overenskomstdækker også rederier, som ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation/ rederiforening. Dette kaldes en rederioverenskomst.

 

 

Offentlige område

På det offentlige område indgås der aftaler med Kommunernes Landsforening (KL) og med staten.

 

Individuel ansættelse

Ved nyansættelse bør du altid kontrollere
om der er aftalt en overenskomst med virksomheden. Hvis der er det skal du sikre dig, at der er en henvisning til denne overenskomst. Hvis der ikke er nogen aftaler med virksomheden, så bed om et kontraktudkast. Kontraktudkastet sendes til Søfartens Ledere, som kan komme med råd og vejledning til evt. forbedring af kontraktens indhold.