Job

Job

Jobsøgning & karriereudvikling

 

For nogle er karriereudvikling at få et job på et højere niveau. For andre er det job på samme niveau, men med nye ansigter og udfordringer. Det kan også være at du er blevet opsagt, og mangler et nyt job.

 

For andre igen er det første skridt på en langsom tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, og dermed måske en lidt mindre ansvarsfuld stilling. Der kan også være perioder midt i karrieren, hvor man af personlige årsager (f.eks. hensynet til børn) ønsker et job, som er anderledes end det man har.

 

Uanset hvorfor man går i gang med at gøre noget ved karrieren, er det en god ide at få en udenforstående til at hjælpe sig. Søfartens Ledere er et godt sted at hente sådan en hjælp. Da der aldrig findes to personer i helt samme situation, tager vi altid udgangspunkt i den enkelte. Hjælpen er altså individuel og kan f.eks. omhandle:

 

• Afklaring
• CV og ansøgning
• Research,
• Søgekanaler
• JOB2SEA
• Forberedelse til interview
• Interviewtræning
• Personprofilanalyse

 

Afklaring
Det er altid sundt at begynde med at skabe overblik over egne aktuelle kvalifikationer. Både de faglige og de personlige. Sidstnævnte er som regel de sværeste at få indkredset og præciseret.

 

Derudover tilbydes du sparring omkring jobønsker, er de realistiske?, kræver de efteruddannelse?, i givet fald hvor?, er det økonomisk forsvarligt?, er der en bevidst overordnet plan og et mål?, er du parat?, er familien? Der er mange spørgsmål. Nogle har du sikkert overvejet, og andre har du måske slet ikke tænkt på?

 

CV og ansøgning
Det man selv har skrevet, er det utroligt svært at læse korrektur på, fordi man præcis ved hvad meningen er og hvad der burde stå. Som udenforstående har vi mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag. Både til opsætning og formuleringer.

 

Den diskussion, som dette medfører, er næsten altid med til at stramme op. Men det er vigtigt at fastslå, at der er tale om forslag. I sidste ende er det jo altid afsenderen som bestemmer, hvad der skal stå på papiret.

 

Research
Når man har besluttet sig til at søge et job i en virksomhed, bør man søge oplysninger om den. Dels for sin egen skyld, dels for at forbedre sine chancer for at få jobbet. Et helt almindeligt spørgsmål til en jobsamtale kunne lyde således:"hvad ved du om vores virksomhed i forvejen?". Så er navnet og adressen ikke nok.

 

Researchen giver ofte også god inspiration til hvad man skal skrive, og hvad der er det væsentlige. Kvaliteten af ansøgningen stiger med andre ord i takt med researchen.

 

Søgekanaler
De fleste ved at "Søndagsberlingeren" ikke længere er det eneste vigtige medie når det gælder jobannoncering. Få overblik over kanalerne, de trykte og de internetbaserede.

 

Ca. halvdelen af alle ledige stillinger bliver aldrig annonceret, hvordan kommer man i betragtning til dem? Få hjælp og forslag til udsøgning af de søgekanaler du vil benytte.

 

Forberedelse til interview
Selv om de fleste heldigvis er forholdsvis trygge ved at gå til et jobinterview, er der alligevel mange spørgsmål, som kommer overraskende. En grundig forberedelse gør at man virker velforberedt, og når de forskellige spørgsmål ikke virker overrumplende, er det langt lettere at være overbevisende og gennemslagskraftig.

 

Har man forberedt sig på de svære spørgsmål og er parat med fornuftige svar på dem, virker man selvfølgelig mere troværdig. Man bør også overveje de signaler man sender ved sin påklædning og sit kropsprog.

 

Disse signaler virker ofte langt stærkere end man skulle tro, og kan i nogle tilfælde ganske overskygge ellers særdeles gode kvalifikationer. En grundig snak om disse faktorer, fører forhåbentlig til at man "undgår at skyde sig i foden".

 

Interviewtræning
Vil du gøre endnu mere ud af forberedelsen, har du mulighed for at prøve vores videobaserede interviewtræning. Her gennemfører vi en egentlig jobsamtale, med alt hvad dette indebærer.

 

Vi optager samtalen på video, og vi gennemgår sammen filmen bagefter. Du får den også med hjem. Hvis du oplever at blive kaldt til mange samtaler, men altid får "sølvmedalje" kan denne træning være en god ide.

 

Det er måske en ganske lille ting du siger eller gør. Du skal som nævnt ovenfor være opmærksom på at dit kropsprog kan spille en afgørende (negativ) rolle for udfaldet af en samtale.

 

Personprofilanalyse
I dag benytter næsten alle virksomheder en eller anden form for "test" i deres udvælgelsesprocedure. "Test" er faktisk et dårligt dækkende udtryk, selv om det er det mest brugte i denne sammenhæng. Det antyder en "dumpe-mulighed", og det må der ikke være tale om.

 

Personprofilanalyse er bedre dækkende, og man kan jo ikke "dumpe" i sin egen personprofil. Som hovedregel bør man ikke kunne finde frem til noget i analysen, som den enkelte ikke kan genkende.

 

Personprofilen er i første række et samtaleværktøj. Man kan sige at den skal sikre at samtalen handler om noget relevant. Den skal også give mulighed for at uddybe punkter, der kan være i tvivl om og endeligt skal der være mulighed for at gøre indsigelser, hvis man i skulle være uenig.

 

Derfor er det uhyre vigtigt at man får en tilbagemelding på profilen, ellers er disse muligheder ikke tilstede. Profilen kan ikke stå alene, men lægger sig som et supplement til den samlede vurdering af kandidaten.

 

Der findes et utal af forskellige personprofilsystemer. De mest anvendte er heldigvis rimeligt gode, men der findes bestemt undtagelser.

 

På Personalestyrelsens hjemmeside kan du læse mere om tests og etiske spilleregler.

 

Prøv en personprofilanalyse, helt gratis
Som medlem af Søfartens Ledere har du nu mulighed for at prøve en personprofilanalyse. Det er en rigtig god ide som forberedelse. Det er rart at være forberedt på hvilke typer spørgsmål og udsagn man bliver stillet overfor. Det er også rart at have gennemdrøftet resultatet på neutral grund.

 

Det stiller den enkelte stærkere og mere indsigtsfuld, når man bliver præsenteret for en "test" i ansættelsessituationen.

 

Hos Søfartens Ledere tilbydes du selvfølgelig altid en personlig, grundig tilbagemelding. Tidsmæssigt skal du regne med at det tager halvanden til to timer.

 

Interesseret? så kontakt konsulent Peter Friis Jespersen på direkte tlf.: 33 45 55 73 eller send en mail på: pfj@soefartens.org