Talsmænd

Talsmænd

Bestyrelsen for Søfartens Ledere lægger stor vægt på, at der etableres talsmandsordninger hvor de ikke allerede findes, og at eksisterende ordninger bliver udbygget. Det skal ske for at sikre et højt informationsniveau mellem foreningen og dens medlemmer.


Kravet til en talsmandsordning er, at en talsmand er demokratisk valgt blandt medlemmerne i sin gruppe, og at initiativet tages af medlemsgruppen selv.

Nødvendig assistance og rådgivning fås ved henvendelse i Søfartens Lederes sekretariat.


Flere arbejdspladser indenfor vores arbejdsområde har haft stor glæde af deres talsmandsordning. Her kan nævnes: ESVAGT, Svitzer, Goliath, DFDS, Maersk Contractors, Elsam, RN Sten & Grus, samt de fleste færgerederier, for blot at nævne nogle.

 

Flere talsmænd på vej
Foreningen har klart meldt ud, at det er et krav, at der SKAL være en etableret talsmandsordning som en del af personalepolitikken i de rederier, der ønsker at indgå mere individuelle ansættelsesformer. Ellers vil foreningen ikke være med.


Med det stigende antal skibsofficerer på rammeaftaler, må det derfor forventes, at der i fremtiden vælges flere talsmænd.


Bestyrelsen opfordrer i øvrigt til, at de valgte talsmænd, via foreningens sekretariat, tilmelder sig grundkurser for tillidsrepræsentanter, samt øvrige kurser, der kan godkendes som relevante for jobbet som talsmænd. Kursusudgifterne dækkes af foreningen.


Hvis du er medlem af Søfartens Ledere, kan du se en oversigt over foreningens talsmænd her.