Nyhedsarkiv

Nyhedsarkiv

 
Fra
Måned
31-03-2017 13:01
Har du sejlet på et skib i international trafik i årene 2013 – 2016, bør du måske bede SKAT om genoptagelse af skatteansættelsen. Fristen er udgangen af april 2017.
Læs mere..
31-03-2017 10:08
Ledigheden blandt Søfartens Lederes medlemmer overstiger nu – for første gang i mere end 10 år – 5 procent. Stigningen, der primært skyldes lave fragtrater og krisen i oliesektoren, forventes at fortsætte i de kommende måneder.
Læs mere..
30-03-2017 13:48
De studerendes repræsentant i Søfartens Lederes bestyrelse, Camilla Wadstrup Westergaard, dimitterer som skibsfører på SIMAC i april og udtræder samtidig af bestyrelsen. Vi indkalder derfor nu kandidater til at overtage hendes plads – og dermed til at varetage de studerendes interesser.
Læs mere..
30-03-2017 09:30
I forbindelse med DIS-retssagen blev der anlagt en række sager med det formål at afbryde forældelsen af de mulige krav, som retten skulle tage stilling til, som følge af manglende skattemæssige regulering af DIS-nettolønningerne. I forlængelse af Højesterets afgørelse i DIS-sagen er disse forældelsesafbrydende sager hævet.
Læs mere..
28-03-2017 14:03
Søfartens Ledere har lavet en helt ny hjemmeside til dig, der har en maritim karriere i land – fx på en havn eller i et rederi. Besøg os på nautic.dk
Læs mere..
28-03-2017 10:48
Der kan i øjeblikket forekomme problemer, hvis man som medlem ønsker at ændre password til medlemssystemet. Der arbejdes på sagen og fejlen forventes løst hurtigst muligt.
Læs mere..
27-03-2017 14:46
Søfartens Ledere fik ny formand, da bestyrelsen konstituerede sig fredag den 24. marts. Bjarne Cæsar Jensen overtog posten fra Henrik Hjerl Carstensen, mens Max Christian Skou fortsætter som næstformand.
Læs mere..
21-03-2017 10:30
Få enestående udsigt over Nyhavn, de gamle træskibe langs kajen og de historiske bygninger på den modsatte side af vandet. Navigatørernes Hus udlejer lejlighed på 110 m2 i Nyhavn.
Læs mere..
10-03-2017 17:17
Hvis vi kan få offshore over i DIS, kan vi fastholde mellem 2 og 3.000 arbejdspladser, og hvis montørordningen kommer med, vil der kunne sikres yderligere 3-500 danske arbejdspladser.
Læs mere..
10-03-2017 13:40
Valget til Søfartens Lederes bestyrelse blev afsluttet i går, og resultatet giver valgt til fem helt nye medlemmer. Se valgresultatet her.
Læs mere..
23-02-2017 12:00
Et forslag fra det norske erhvervsministerium, der vil gøre det muligt at indregistrere Kiel-færgerne i Norsk Internationalt Skibsregister (NIS) truer i første omgang 700 norske arbejdspladser til søs. Lovændringen kan senere koste flere stillinger – også i danske færger.
Læs mere..
16-02-2017 14:48
I årets første udgave af fagbladet Søfartens Ledere kan du bl.a. læse om SIMAC, der sikrer fremtidens officersuddannelser med inspiration fra et internationalt ekspertpanel, den nye lægebog for søfarende, hvordan du skærper din LinkedIn profil og meget, meget mere.
Læs mere..
14-02-2017 15:03
Mange kalder det en test. Det er det ikke; det er, som navnet antyder: en analyse. Ordet ”test” antyder en mulighed for at bestå eller dumpe. Men man kan jo ikke ret godt dumpe i sin egen personlighed.
Læs mere..
14-02-2017 14:06
Først var der uddannelsesloft. Så var der protester. Til sidst blev uddannelsesloftet lempet – så man får mulighed for at tage en ny uddannelse, også selvom den er på samme eller lavere niveau, efter man har prøvet sin nuværende uddannelse af i seks år.
Læs mere..
26-01-2017 12:03
PFA står bag ny tænketank, der vil udfordre den forestilling, vi har om alderdommen. Med i tænketanken er både foreninger, organisationer, industrien, eksperter og arbejdsmarkedets parter.
Læs mere..
26-01-2017 11:09
En mundtlig indgået aftale er i princippet nøjagtig lige sågældende som en skriftlig aftale. Men den mundtlige aftale lader sig ikke eller kun vanskeligt dokumentere og bevise i tilfælde af, at der opstår uenighed om aftalens eksistens eller nærmere indhold.
Læs mere..
23-01-2017 13:46
Vær med når Søfartens Lederes holder sin årlige generalforsamling torsdag den 9. marts. Igen i år danner Hotel Nyborg Strand rammerne om arrangementet.
Læs mere..
23-01-2017 12:49
Der er meget at tænke på, hvis man bliver ledig - herunder, hvordan man bliver afklaret med, hvad man så skal lave. Tal med vores jurister, mal carporten og få så karriererådgivning, der hjælper dig videre.
Læs mere..
23-01-2017 11:12
Det er på tide, at den idealiserede og til tider romantiserede fortælling om kaptajnen bliver mere nuanceret.Opfattelsen af, at sikkerhed og ulykker udgår fra det enkelte menneske står i vejen for en bredere forståelse af ulykkers opståen, og hvordan de skal håndteres.
Læs mere..
23-01-2017 10:10
To store, nye lodsfartøjer leveret fra Baltic Workboats Shipyard er et led i den løbende fornyelse af DanPilots flåde.
Læs mere..