Annonceinfo

Annonceinfo

Annoncebestilling

Kontakt Peter Friis Jespersen
pfj@soefartens.org
33 45 55 73
20 89 75 26

 

Målgruppe

Fagbladet SØFARTENS LEDERE er officielt organ for den faglige forening Søfartens Ledere som organiserer maritime ledere som skibsførere, styrmænd, duale skibsofficerer, lodser, sætterskippere, havnefogeder, havneassistenter og maskinmestre.

 

Fagbladet, der er partipolitisk uafhængig, informerer om nationale og internationale søfartsforhold med relevans for medlemmerne.

 

Udgivelsesplan for 2017:
(Opdat. den 01.02.2017)


Nr. 1 i uge 7

 

Nr. 2 i uge 16

Nr. 3 i uge 26

Nr. 4 i uge 37

Nr. 5 i uge 45

Nr. 6 i uge 51


Materialefrist
3 uger før bladet udkommer.


Annulleringsfrist
14 dage.

 

Reklamation
Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides.

 

Elektronisk annoncemateriale
Annoncematerialet skal leveres digitalt i et af følgende formater: EPS eller PDF.

 

Alt billedmateriale skal være min. 300 dpi og i CMYK-farver. Billeder inkluderes i filerne. Alle fonte skal vedlægges. Søfartens Ledere fralægger sig ansvaret for billedkvaliteten i digitalt fremsendte annoncer.

 

Alt annoncemateriale kan sendes til pfj@soefartens.org

 

Annoncepriser og formater
(Alle priser er ekskl. moms.)

 

Dobbeltside til kant

386 mm x 276 mm
inkl. beskæring på 3 mm

kr. 19.700,-

1/1 side til kant

216 mm x 303 mm

kr. 12.500,-

1/1 side

180 mm x 270 mm

kr. 11.225,-

1/2 side højformat

87 mm x 270 mm

kr.   6.850,-

1/2 side bredformat

180 mm x 133 mm

kr.   6.850,-

1/4 side højformat

87 mm x 133 mm

kr.   3.400,-

1/4side bredformat

180 mm x 65 mm

kr.   3.400,-

1/8 side bredformat

180 mm x 32 mm

kr.   2.050,-

Bagside til kant

133 mm x 215 mm
inkl. beskæring på 3 mm

Kr. 12.500,-

Bagside

180 mm x 222 mm
(OBS på adresseringsfelt)

kr. 11.225,-


Kontrolleret oplagstal
Foreningsabonnement: 4.177 eks.
Gratis distribuerede ekspl. 1.260 eks.
Distribueret oplag i Danmark: 5.437 eks.
Distribueret oplag i udland: 499
Distribueret oplag i alt: 5.936 eks.

 

Oplag fordelt på faggrupper
Danske skibe & rederier: 4.481  eks. - 74.2 pct.
Ansatte i shipping: 872 eks. - 14.4 pct.
Andre: 374 eks. - 6.2 pct.
Maritime skoler: 224 eks. - 3.7 pct.
Andre fagforeninger: 88 eks. - 1.5 pct.
I alt: 6.039 eks. - 100 pct.

 

Tryk
Jørn Thomsen / Elbo A/S