Lovændring truer 700 norske stillinger til søs – danske jobs kan komme i fare

23-02-2017 12:00

Et forslag fra det norske erhvervsministerium, der vil gøre det muligt at indregistrere Kiel-færgerne i Norsk Internationalt Skibsregister (NIS) truer i første omgang 700 norske arbejdspladser til søs. Lovændringen kan senere koste flere stillinger – også i danske færger.

Læs mere >>

Søfartens Ledere nr. 1 - 2017 er på gaden

16-02-2017 14:48

I årets første udgave af fagbladet Søfartens Ledere kan du bl.a. læse om SIMAC, der sikrer fremtidens officersuddannelser med inspiration fra et internationalt ekspertpanel, den nye lægebog for søfarende, hvordan du skærper din LinkedIn profil og meget, meget mere.

Læs mere >>

Personprofilanalyse - hvad er det, og hvad kan jeg bruge det til?

14-02-2017 15:03

Mange kalder det en test. Det er det ikke; det er, som navnet antyder: en analyse. Ordet ”test” antyder en mulighed for at bestå eller dumpe. Men man kan jo ikke ret godt dumpe i sin egen personlighed.

Læs mere >>

Uddannelsesloft gælder de seks første år

14-02-2017 14:06

Først var der uddannelsesloft. Så var der protester. Til sidst blev uddannelsesloftet lempet – så man får mulighed for at tage en ny uddannelse, også selvom den er på samme eller lavere niveau, efter man har prøvet sin nuværende uddannelse af i seks år.

Læs mere >>

I dag lanceres ny tænketank, der vil gentænke fremtidens seniorliv

26-01-2017 12:03

PFA står bag ny tænketank, der vil udfordre den forestilling, vi har om alderdommen. Med i tænketanken er både foreninger, organisationer, industrien, eksperter og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere >>

Gælder mundtlige aftaler med min arbejdsgiver?

26-01-2017 11:09

En mundtlig indgået aftale er i princippet nøjagtig lige sågældende som en skriftlig aftale. Men den mundtlige aftale lader sig ikke eller kun vanskeligt dokumentere og bevise i tilfælde af, at der opstår uenighed om aftalens eksistens eller nærmere indhold.

Læs mere >>